Milieuvergunningen

Bij de productie- en bedrijfsprocessen van industriële bedrijven is de kans groot dat het milieu (ongewild) wordt belast. Hoe ga je daar als bedrijf mee om? Met welke wet- en regelgeving heb je te maken en hoe kun je een stap verder zetten dan de verplichte richtlijnen? Witteveen+Bos biedt industriële bedrijven advies en ondersteuning bij alle processen en inhoudelijke onderzoeken rondom industriële vergunningen. Bij Witteveen+Bos hebben we ruime ervaring met alle processen rondom industriële vergunningen en het zetten van extra stappen. Onze adviseurs en specialisten  zijn bekend met diverse sectoren en opereren op het grensvlak van milieu en techniek. Door onze ervaring aan zowel de (vergunning)aanvragerskant als aan de beoordelingskant zijn we in staat snel het speelveld in kaart te brengen en uw kans op het spoedig verkrijgen van de benodigde vergunningen te vergroten. Denk daarbij aan de aanvraagstrategie, juridische (on)mogelijkheden en inhoudelijke onderzoeken op het gebied van bodem, gevaarlijke stoffen, lucht(emissies), geur(emissies), afval(water), geluid, BBT en externe veiligheid

We bieden u onder andere advies bij:

  • Milieueffectrapportage (m.e.r.) en m.e.r. beoordeling
  • Vergunning afwijken van bestemmingsplan
  • Omgevingsvergunning milieu
  • Watervergunning

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert het bestemmingsplan in een omgevingsplan en worden inrichtingen gezien als losse milieubelastende activiteiten. Benieuwd wat dat voor u betekent? Neem gerust contact met ons op.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Loewie Steens