Samenwerken

Vraagstukken waaraan Witteveen+Bos werkt worden steeds groter en complexer. Om tot duurzame oplossingen te komen is samenwerking essentieel, niet alleen in de keten maar ook daarbuiten. Voor iedere opgave gaan wij op zoek naar het beste team.

Wereldwijd werken onze collega’s met verschillende achtergronden samen. Wij hebben niet de pretentie dat wij alle projecten geheel op eigen kracht kunnen uitvoeren. We zijn liever een flexibele speler die samen met andere partijen het sterkste team weet te formeren. Daarbij speelt Witteveen+Bos vaak de rol van initiatiefnemer en penvoerder. Diverse samenwerkingsverbanden resulteerden al in structurele samenwerkingsverbanden met collega-bureaus en complementaire organisaties.

Teamspeler

Witteveen+Bos vindt het ook belangrijk om gezamenlijk te kunnen leren in de keten. Daarom delen we onze kennis en ervaringen wereldwijd bij verschillende groepen opdrachtgevers. Ook vragen we stakeholders regelmatig om advies en verbeterpunten. Deze manier van werken zit in onze genen en sluit aan bij het VN-doel ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’ (doel 17 van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN).