BIM

BIM staat voor Building Information Model. Alle relevante informatie van een project wordt in dit 3D-model geïntegreerd. De voordelen van BIM sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het integraal ontwerpen. Door BIM verloopt dit proces efficiënter, is heldere communicatie met alle stakeholders mogelijk en hebben alle partijen op ieder moment overzicht op alle onderdelen van het project. Dit komt ten goede aan aspecten als tijd, kosten, nauwkeurigheid en efficiëntie.

Wij zijn in staat met een hoge mate van automatisering bouwinformatie te analyseren, data te combineren en te valideren. Alle ontwerpaspecten worden zichtbaar voor alle betrokkenen

Maarten Veerman - Teamleider Building Information Management

VR voor beleving

Witteveen+Bos wil de BIM-beleving ook dichterbij de eindgebruikers brengen. Om de gebruikerservaring te peilen hebben we destijds als eerste de rijsimulator ontwikkeld, een koppeling tussen rekensoftware en verkeerssituaties. Hiermee kregen we een beter beeld van de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van wegen. Dit soort simulaties die met een 3D-bril bijna werkelijkheid worden, bleken ook mogelijk voor gebouwen en andere objecten. Door in de huid van de gebruiker te kruipen, komen onvolkomenheden veel eerder aan het licht.