• Duurzame en klimaatbestendige oplossingen

  • Veilig wonen en werken in delta-, kust- en riviergebieden

  • Innovatieve technieken als ‘Adaptief deltamanagement’

Nieuwe concepten geven veiligheid

Klimaatverandering, groeiende economie, verstedelijking en verbetering van natuur en milieu zijn veel voorkomende vraagstukken. Als advies- en ingenieursbureau werken we aan deze complexe vraagstukken op het grensvlak waar land en water elkaar ontmoeten.

Vanuit vakkennis, een integrale aanpak en implementatie van nieuwe concepten als Building with Nature of Adaptief deltamanagement bieden we oplossingen. Hierbij werken we aan een duurzame inrichting van wateren en aan een veilige omgeving in delta-, kust- en riviergebieden. Veilig wonen en werken in waterrijke gebieden is daarmee mogelijk. Waar ook ter wereld.

Kust- en oeverwerken

Lees meer

Waterkeringen en hoogwaterbescherming

Lees meer

Havens en scheepvaartwegen

Lees meer

Waterbouwkundige constructies

Lees meer

Watermanagement

Lees meer

Ecologie

Lees meer

Geo-engineering

Lees meer

Hydrodynamica en morfologie

Lees meer

Landaanwinning

Lees meer

Baggeren

Lees meer

Data-analyse en informatievoorziening

Lees meer

Een selectie uit onze projecten

Ben jij de expert die we zoeken?

Dijkexpert Marinus Aalberts over zijn passie

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Harry Mols

Harry Mols

Sectorhoofd Delta's, kusten en rivieren