Water

Oplossingen voor grote uitdagingen

Water is cruciaal voor ons leven. We gebruiken grote hoeveelheden drinkwater, grondwater of oppervlaktewater voor allerlei toepassingen. Het watersysteem staat wel onder druk. Periodes van toenemende droogte en hevige regenval hebben een enorme impact op het watersysteem. De kwaliteit van veel oppervlaktewateren is slecht. Tegelijkertijd is er een snel toenemende vraag naar zoetwater en kost het steeds meer moeite en energie om drinkwater te produceren en afvalwater te zuiveren.

Daarom zullen we de komende jaren watersystemen robuust en duurzaam in moeten gaan richten. Denk hierbij aan het vasthouden van water in natte periodes, het verbeteren van de waterkwaliteit of het vergaand zuiveren van afvalwaterstromen. Ook het terugdringen van waterverbruik, innovatieve manieren van waterbeheer en het opstellen van passend waterbeleid zijn hiervan voorbeelden. Wij kijken oplossingsgericht naar deze uitdagingen en dragen hierdoor bij aan de watersystemen van de toekomst.

Alle expertises onder een dak

Witteveen+Bos heeft alle expertises - hydrologie, ecologie, watermanagement, civiele techniek, werktuigbouwkunde, procestechnologie, elektrotechniek, omgevingsmanagement - in huis om de complexe uitdagingen voor de watersector aan te gaan.

Of het nu een ingrijpende renovatie, een beleidsevaluatie, verduurzaming of het inpassen of opschalen van nieuwe technologieën is. We benaderen de uitdagingen in multidisciplinair verband met oog op een optimale oplossing.

Met onze waterexpertises bedienen we verschillende markten en opdrachtgevers. Van overheden tot de industrie. In Europese context of in landen waar waterbeschikbaarheid nog veel kritischer is. Wij helpen al onze klanten om deze uitdagingen aan te gaan: van studie en ontwerp tot en met realisatie en advies over de bedrijfsvoering.
 

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Energy, Water and Environment