Over ons

Samen werken aan ingenieuze oplossingen voor biosfeer, maatschappij en economie

Als advies- en ingenieursbureau adviseren en helpen wij wereldwijd onze klanten bij het oplossen van complexe uitdagingen op het gebied van water, energie, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw. Vanuit onze expertise en betrokkenheid dragen we, samen met opdrachtgevers en partners, wereldwijd bij aan een betere leefomgeving voor iedereen, nu en in de toekomst.

Dat doen we vanuit de overtuiging dat we onze meerwaarde alleen als collectief kunnen leveren door het beste uit onszelf en elkaar te halen – in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Een cultuur die inspireert en stimuleert.

Trots op onze oorsprong

Deze cultuur was er in 1946 al bij oprichters Willem Gerrit Witteveen, een ervaren stadsbouwmeester, en Goosen Siger Bos, een jonge gedreven civiel ingenieur. Samen richtten zij Witteveen+Bos op om een bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke uitdaging van die tijd: de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dat moment is ons bedrijf altijd een weerspiegeling geweest van veranderende maatschappelijke uitdagingen.

Door voornamelijk autonoom te groeien behouden wij onze identiteit en borgen wij onze cultuur. Wij willen werken aan fascinerende en uitdagende projecten waarin onze mensen hun ambities kunnen verwezenlijken.

Ondernemerschap en betrokkenheid

Bij Witteveen+Bos zijn de medewerkers eigenaar van het bedrijf. Sinds 1992 zijn de aandelen volledig in handen van onze eigen medewerkers. Werknemersparticipatie is een belangrijke plus en stimuleert ondernemerschap en betrokkenheid. Jaarlijks keert Witteveen+Bos de winst uit via een winstuitkering voor alle medewerkers en via dividend voor de aandeelhouders. Deze wijze van winstdeling onderstreept een diepe overtuiging: met elkaar maken wij het succes van Witteveen+Bos mogelijk, dus mag iedereen meedelen in dat succes.

'Iedereen kan mee-ondernemen. Dat is de kracht van het participatiesysteem: het voelt echt als ons eigen bedrijf.'  -  Bart-Jan Keizer, medewerker bij Witteveen+Bos

Middenin de maatschappij

Anno 2024 werken we met meer dan 1.450 collega’s wereldwijd vanuit een netwerk van 22 kantoren in negen landen aan bijna 5.000 projecten per jaar. De vraagstukken waaraan wij werken betreffen de hele keten van beleid, planproces en ontwerp, tot contractering en uitvoeringsbegeleiding, waarbij onze dienstverlening de afgelopen jaren in hoog tempo digitaliseert. In al onze projecten zetten wij in op een meer klimaatneutrale, natuurinclusieve en circulaire economie.

In alles wat we doen streven we naar duurzame relaties met onze opdrachtgevers, door ons zo goed mogelijk te verplaatsen in hun behoeften en verwachtingen. We zijn ons daarbij bewust van onze verantwoordelijkheid richting de maatschappij, om zo maximale toegevoegde waarde te kunnen leveren. Daarbij is onze bedrijfscode een belangrijke leidraad voor ons handelen.

Meer informatie over onze organisatie kun je vinden in onze meest recente jaarverslagen.