Onze bedrijfscode

Wij willen een integere, betrokken partner zijn voor al onze stakeholders: de samenleving, opdrachtgevers en zakenrelaties, ons bedrijf als geheel en onze collega’s. Onze gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheden, principes en wijze van zakendoen staan beschreven in onze bedrijfscode. Alle Witteveen+Bos’ers wereldwijd handelen in lijn met deze bedrijfscode en de afspraken die hieruit voortvloeien.

Onze bedrijfscode is, naast onze waarden en overtuigingen, mede gebaseerd op de tien universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie van de United Nations Global Compact, waar wij lid van zijn, en op de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor Multinationale Ondernemingen.

Ethics and Compliance

Om te blijven voldoen aan maatschappelijke verwachtingen, wet- en regelgeving en om te blijven meebewegen met het veranderende speelveld, versterken we onze bedrijfsprocessen continu. Onze Ethics and Compliance Officer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het corporate compliance programma.

Modern Slavery Act

Wij spannen ons in voor het naleven van mensenrechten in onze gehele keten, en dat individuen veilige, eerlijke en niet-discriminerende werkomstandigheden ervaren. We werken enkel met leveranciers die onze overtuiging delen dat eerlijke arbeidspraktijken en een veilige werkomgeving een inherent onderdeel zijn van mensenrechten. Zie ook ons Modern Slavery Act Statement.

Social Return

Maatschappelijke impact creëren is een belangrijk bedrijfsdoel. Daarom verweven we bij de uitvoering van onze opdrachten en in onze bedrijfsvoering het principe van Social Return On Investment (SROI). Dat doen we op vier manieren, namelijk via:

  • Werk: bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Onderwijs: het verbeteren van de positie en kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door aandacht voor onderwijs;
  • Maatschappelijke en sociale activiteiten; 
  • Inkoop met een social return. 

Deze basis wordt aangevuld met SROI-activiteiten die we vanuit een projectcontext organiseren. 

Veiligheid

Een belangrijke voorwaarde voor al onze werkzaamheden is veiligheid. We willen als werkgever, opdrachtnemer en samenwerkingspartner een gezonde en veilige (werk)omgeving bieden.

Een werkomgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft, zich welkom, gehoord, gelijkwaardig en veilig voelt; dat is onze norm. Of dat nu op kantoor is bij Witteveen+Bos, in detacheringen en projecten bij opdrachtgevers, of als we elkaar digitaal ontmoeten in Teams-vergaderingen, per e-mail of chat. Deze normen en waarden maken deel uit van onze bedrijfscode. We hebben respect voor elkaars mening en/of overtuiging, individualiteit, solidariteit en voor elkaar.

Veiligheid is een integraal onderdeel in al onze ontwerpen en adviezen. We zijn actief lid van de kerngroep Governance Code Veiligheid in de Bouw met als gemeenschappelijk doel om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren en hanteren we ‘Veiligheid in Aanbesteding’ (ViA).  

Jaarlijks bekijken we via interne audits wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast communiceren we intern structureel over veiligheid om het bewustzijn te vergroten. We zijn gecertificeerd trede 4 (‘proactief’) op de Safety Culture Ladder.

Privacy en cybersecurity

Ook online veiligheid speelt een grote rol in ons dagelijks werk. Wij werken continu aan het verbeteren van onze informatieveiligheid en zijn ISO27001 gecertificeerd.

Certificeringen en normeringen

ISO 9001 is de bekendste certificering voor kwaliteitsmanagementsystemen. Alle werkzaamheden van Witteveen+Bos wereldwijd zijn gecertificeerd.
 

ISO 9001 certificaat

ISO 17025 is de kwaliteitsnorm voor testlaboratoria. Witteveen+Bos voert geur- en luchtemissiemetingen uit onder ISO 17025-accreditatie. De lijst van door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde verrichtingen vindt u hier.
 

ISO 17025 certificaat

De CO2-Prestatieladder is een Nederlands duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-emissies van organisaties te verlagen. Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Witteveen+Bos heeft in Nederland de hoogste trede (trede 5) op de ladder behaald.

 

CO2 prestatieladder certificaat

De Safety Culture Ladder is een Nederlands certificaat waarmee het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen wordt gestimuleerd. Witteveen+Bos heeft een certificaat op trede 4.

VCA is een certificering voor veilig en gezond werken op locaties van derden. Witteveen+Bos werkzaamheden op locaties van derden in Nederland zijn gecertificeerd volgens VCA**.
 

VCA certificaat

De BRL SIKB 6000 is een Nederlands certificaat voor de milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg. De Witteveen+Bos werkzaamheden in deze werkgebieden zijn gecertificeerd volgens deze norm.
 

BRL SIKB 6000 certificaat

ISO 27001 is een certificaat voor informatiebeveiliging. Een deel van de Witteveen+Bos werkzaamheden alsmede de gehele ICT dienstverlening en de verwerking van privacygevoelige data is gecertificeerd volgens deze norm. 
 

ISO 27001 certificaat

ISO 14001 is de norm voor certificering van milieumanagement. Witteveen+Bos is in Nederland gecertificeerd volgens deze norm.
 

ISO 14001 certificaat