Expertises

Via projecten naar impact

Onze maatschappij staat voor legio uitdagingen, zoals de energie- en watertransitie, de opgave op gebied van woningbouw, duurzame mobiliteit, vervanging- en renovatie van kunstwerken, biodiversiteit en bodemgezondheid.  

Wij werken aan innovatieve en betrouwbare oplossingen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw om deze complexe vraagstukken op te lossen. Daarbij werken we in projecten nauw samen met onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners, bewoners en andere stakeholders (participatie).

Opdrachtgevers en markten

Zowel publieke als private partijen schakelen ons in bij de opgaven waar zij voor staan. Wij adviseren overheden, aannemers, ingenieurs- en architectenbureaus, energie- en drinkwaterbedrijven, spoor- en havenautoriteiten en de industrie. De vraagstukken waaraan wij werken betreffen de hele keten van beleid, planproces en ontwerp tot contractering en uitvoeringsbegeleiding, waarbij we ook digitale oplossingen bieden. Wij streven naar duurzame relaties met onze opdrachtgevers, zodat we ons zo goed mogelijk kunnen verplaatsen in hun behoeften en verwachtingen en zo maximale toegevoegde waarde kunnen leveren.