Industrie

Industrie: evolutie naar duurzame en circulaire bedrijfsvoering

De industrie staat voor grote uitdagingen. Steeds complexere vraagstukken op het gebied van milieu, regelgeving, economie en bedrijfsvoering ontstaan onder invloed van populatiegroei, toenemende consumptie, klimaatverandering en schaarste van grondstoffen. De transitie naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering is cruciaal voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Witteveen+Bos begeleidt industriële opdrachtgevers bij deze complexe opgave op sleutelonderwerpen als milieu-effecten en vergunningen, proceswater, industriële veiligheid, energiebeheer, verduurzamingsopgaven en uitdagingen met betrekking tot (zeer) zorgwekkende stoffen.

Het gezamenlijke doel: industriële opdrachtgevers helpen om de transitie te maken naar een duurzamere, circulaire economie, met extra aandacht voor borgen van de veiligheid, beschermen van het milieu en ook verbeteren van de concurrentiekracht.

Dit vertalen we concreet door samen oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan evenwichtige groei binnen planetaire grenzen en een toekomstbestendige sector. Als advies- en ingenieursbureau zijn we hierbij in staat om techniek en regelgeving te verbinden en maatwerkoplossingen te realiseren voor onze opdrachtgevers. Waar nodig werken we in openheid samen met externe partners.

Meer informatie

<>