Duurzaam ondernemen en ontwerpen

Klimaatbeleid: bijdragen aan de global goals

Witteveen+Bos voelt zich verantwoordelijk om in projecten en in de eigen bedrijfsvoering zoveel mogelijk bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ons klimaatbeleid heeft drie pijlers: 

  1. Het verduurzamen in de selectie van markten en projecten. We willen onze inzet en activiteiten vergroten op projecten die een directe bijdrage leveren aan de klimaatopgave (onder andere energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit) en onze werkzaamheden voor de fossiele sector beperken; 
  2. Het verduurzamen van onze ontwerpen. We stellen ons als Witteveen+Bos het volgende ten doel: 
    • uiterlijk in 2030 dragen we met onze adviezen en ontwerpen maximaal bij aan een verbetering van de biodiversiteit; 
    • uiterlijk in 2040 zijn onze adviezen en ontwerpen klimaatneutraal; 
  3. Het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering: In 2030 is onze interne bedrijfsvoering klimaatneutraal.

Voorbeelden van stappen die we zetten om dit te bereiken zijn energieneutrale huisvesting, klimaatneutrale mobiliteit en duurzame inkoop van goederen en diensten. Daarnaast hebben we roadmaps opgesteld die ons helpen op tijd de juiste stappen te zetten.

Sinds 2012 zijn wij in het bezit van het CO2-Bewust certificaat van de CO2-Prestatieladder op niveau 5 (het hoogste niveau). 

Duurzame ontwerpprincipes

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om met onze ontwerpen een zo groot mogelijke positieve impact te hebben op het welzijn van mens en leefomgeving. Dat klinkt eenvoudig, echter een blauwdruk voor duurzaam ontwerpen bestaat niet. 

Daarom hebben wij onze eigen duurzame ontwerpprincipes (DOP’s) ontwikkeld die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde naties. De set van zeven unieke duurzame ontwerpprincipes zijn onderdeel van ons kwaliteitssysteem en helpen ons om binnen alle projecten te zoeken naar duurzame oplossingen en alternatieven.

Via de DOP’s kunnen wij duurzaamheid concreet vormgeven in onze projecten. Het voordeel is groot: betere ontwerpen en dus meer impact voor en door alle betrokken stakeholders.