Arbeidsvoorwaarden

Witteveen+Bos biedt haar medewerkers een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden. Een goede balans tussen werk- en privé is hierbij van groot belang. 

Salaris

We bieden je een marktconform salaris, dat is gebaseerd op je opleidingsniveau en je werkervaring. Het jaarsalaris wordt uitbetaald in 12 maanden, de vakantietoeslag is 8 % van het bruto jaarsalaris. Je salaris wordt jaarlijks herzien tijdens de salarisronde op basis van jouw ontwikkeling en prestaties. 

Vakantiedagen

Alle medewerkers met een fulltime dienstverband hebben recht op minimaal 28,5 vakantiedagen per jaar. We bieden de mogelijkheid om jaarlijks maximaal 12 extra vakantiedagen bij te kopen. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen te verkopen. 

Winstdeling

Onze organisatie kent een winstdelingsregeling. Iedere medewerker draagt bij aan het succes van Witteveen+Bos en deelt daarom mee in de winst. Medewerkers die excelleren, in welke vorm dan ook, kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een bonus. 

Aandelen

Witteveen+Bos is volledig van de medewerkers. Niet alleen in woord, maar ook in eigendomsstructuur. Alle aandelen zijn namelijk in handen van de medewerkers. Iedere medewerker met een contract voor onbepaalde tijd kan mede-eigenaar worden en op termijn mogelijk zelfs (senior)partner. Dit biedt kansen voor medewerkers met een langere termijnvisie op hun carrière en kan een onderscheidende factor zijn om bij Witteveen+Bos aan de slag te gaan.

Pensioenfonds

We hebben een eigen pensioenfonds. Medewerkers vanaf 18 jaar bouwen pensioen op. De pensioenvoorziening bevat naast het ouderdomspensioen ook een partner- en wezenpensioen en een voorziening ter dekking van het Algemene Nabestaanden Wet-hiaat. Witteveen+Bos betaalt 64 % van de premie en als medewerker betaal je 36 %. In het kader van het pensioenherstelplan vindt geen resultaatdeling plaats.

Werken in voltijd en deeltijd

We kennen een standaard werkweek van 40 uur. Daarnaast kun je ook parttime bij ons werken.

Ziekte en gezondheid

Witteveen+Bos hecht veel waarde aan de gezondheid van haar medewerkers. Dit blijkt uit een uitgebreid pakket aan arbo-maatregelen. Bijvoorbeeld is een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij ziektekostenverzekeraar CZ. Je krijgt hiermee korting op de premie van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen, met specifieke Witteveen+Bos-afspraken over een aantal vergoedingen.

Overige vergoedingen

Voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer kennen we vergoedingsregelingen. Ook faciliteren we een NS-Business Card voor het reizen met het openbaar vervoer.

Studiefaciliteiten

Witteveen+Bos biedt haar medewerkers de mogelijkheid zich vakinhoudelijk te ontwikkelen door het volgen van een training of opleiding. Ons arbeidsvoorwaardenpakket ondersteunt dit met een studieregeling. Deze bestaat uit een vergoeding van de opleiding, de examenkosten en extra verlof. Naast externe opleidingen bieden we een uitgebreid pakket interne cursussen.