Maritiem

Maritieme infrastructuur is voor de wereldhandel onmisbaar en wordt steeds belangrijker om reductie van de CO2-uitstoot per tonkilometer mogelijk te maken. Witteveen+Bos draagt hieraan bij met adviezen en ontwerpen op gebied van greenfield en brownfield havenontwikkeling, inclusief het ontwerp van baggerwerken en landaanwinningen, terminals, waterwegen en het ontwerp van havenconstructies. Het kan hierbij gaan om zee- en binnenhavens en terminals (inclusief 'dry ports') en recreatiehavens en marina’s.

Onze dienstverlening strekt zich uit van het opstellen van (haalbaarheids)studies, masterplannen, ontwerpen, aanbestedingsdocumenten en bouwkostenramingen tot bouwmanagement en uitvoeringsbegeleiding van bouwwerken. Onze expertise en ons kennisnetwerk zijn van internationaal niveau. We leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van internationale ontwerprichtlijnen, we geven colleges aan de Nederlandse universiteit de TU Delft en we zijn actief in de besturen van PIANC en CEDA.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers