Dredging and land reclamation

Door de aanleg van grote delen van hun eigen land hebben Nederlanders een wereldwijde reputatie als topprofessionals op het gebied van baggeren, landaanwinning en vele aanverwante disciplines. Als adviseur van bagger- en landaanwinningsprojecten beschikt Witteveen+Bos over uitgebreide expertise. Wij bieden volledig advies voor geavanceerde projecten op het gebied van baggeren en landaanwinning. In de voorontwerpfase voeren we (pre-)haalbaarheidsstudies en impact assessments uit. We maken gebruik van geavanceerde computermodellen om onder andere sedimenttransporten en de werkbaarheid van baggermaterieel in bepaalde klimaatomstandigheden te voorspellen. We leveren ontwerpdiensten in stadia variërend van een voorlopig tot een gedetailleerd ontwerp.

Door middel van een baggerplan volgt Witteveen+Bos een systematische en praktische aanpak om een bepaald project te kwantificeren, een nauwkeurige kostenraming mogelijk te maken en voorstellen van aanbiedende aannemers te evalueren. Wij voeren diensten uit zoals:

 • verzamelen van locatiegegevens en evaluatie van randvoorwaarden
 • baggerprofiel (nautisch, geotechnisch, hydraulisch ontwerp)
 • selectie van apparatuur en werkmethoden
 • productieramingen en tijdschema
 • (initieel) milieueffectonderzoek
 • risico/gevoeligheidsbeoordeling
 • kwantiteits- en kostenramingen

Als vervolg op de ontwerpfase begeleiden we de vergunningsprocedures en de aanbesteding voor realisatie, evenals het projectmanagement en toezicht tijdens de bouw. We zoeken samenwerking met lokale bedrijven. Naast het leveren van ingenieursdiensten assisteren we bij de aanschaf van baggermaterieel, zorgen we voor versterking van organisaties en de ontwikkeling van mankracht voor operationele bemanningen door professionele baggeraars. De bagger- en landwinningsprojecten waarbij we betrokken zijn, dienen verschillende doelen, zoals:

 • creëren van kanalen en havenbekkens (kapitaalbaggeren)
 • onderhoud van waterdiepten in rivieren, kanalen, havenbekkens of reservoirs (onderhoudsbaggeren)
 • landwinning (strandsuppletie, kunstmatige eilanden)
 • creatie van waterrecreatiegebieden
 • herstel van aquatische milieus (verwijderen, verwerken of storten van verontreinigde sedimenten)
 • sleuven graven voor pijpleidingen onder water
 • verbetering van de ondergrond voor de bouw van bijv. golfbrekers
 • onshore en offshore mijnbouw

 

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers