Baggerwerkzaamheden in haven van Ventspils

Eind 2015 heeft Witteveen+Bos Letland samen met aannemer Jan De Nul ingeschreven op een Design & Build-aanbesteding voor het baggeren van een toegangskanaal en een zwaaikom in de vrijhaven van Ventspils.

Baggeren was nodig omdat er een nieuwe kademuur werd aangelegd die was ontworpen voor een waterdiepte van 15 meter, terwijl het toegangskanaal en de zwaaikom niet zo diep waren.

Witteveen+Bos Letland heeft een ontwerp opgesteld voor alle bijbehorende baggerwerkzaamheden en heeft de benodigde goedkeuringen en vergunningen verkregen om met de werkzaamheden te kunnen beginnen.

Meer informatie?

<>