Energie

Ingrijpende transitie naar bewuster en duurzamer

De wijze waarop we energie produceren en consumeren, verandert de komende decennia ingrijpend. De transitie van fossiele energie naar duurzamere energiebronnen is in volle gang. Daarnaast spelen geopolitieke factoren een belangrijke rol, met name in de leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie.

Uiteindelijk moeten de landen die het Parijs Akkoord hebben ondertekend, hun CO2-uitstoot in 2030 hebben gehalveerd en volledig hebben teruggedrongen in 2050. Dit is een opgave van formaat die vele uitdagingen met zich meebrengt.

Impact

Hernieuwbare energiebronnen als zon en wind worden ingepast in onze energievoorziening. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsnetwerk (verzwaring) en op het gebied van ruimtelijke inpassing, energieopslag en slim gebruik.

Het uitbouwen van duurzame energie - zonne- en windenergie - heeft een grote impact op de openbare ruimte, zowel op land als op zee. Immers, er zijn veel installaties nodig om de gewenste doelstellingen op dit gebied te halen.

De beschikbaarheid van hernieuwbare energie is niet continu, want de productie is afhankelijk van bijvoorbeeld wind of zon. En dus zal hernieuwbare energie moeten worden ingepast in de bestaande energie-infrastructuur, waarbij gas- en/of kerncentrales een deel van de energieproductie voor hun rekening nemen. Witteveen+Bos heeft onder meer voor het ministerie van EZK de mogelijkheden voor kernenergie onderzocht voor Noordwest-Europa.

Op termijn kan de opslag van hernieuwbare energie, via batterijen of via waterstof (elektrolyse), soelaas bieden. Witteveen+Bos ontwikkelt continu strategische verbeteringen op alle onderdelen in het energiesysteem ten behoeve van betaalbare leveringszekerheid.  Met behulp van data kunnen we in de smart cities van tegenwoordig gebruikspatronen analyseren en met nieuwe technologische oplossingen het vraag en aanbod interactief op elkaar laten aansluiten.  

Robuust netwerk

Een robuust energienetwerk is noodzakelijk om op grote schaal efficiënt en flexibel de onzekerheden en fluctuaties van duurzame energie op te kunnen vangen. Dit vraagt om samenhang in de investeringen in distributienetwerken - het (aard)gasnet, het elektriciteitsnet en toekomstige warmtenetwerken.

Witteveen+Bos adviseert, ontwerpt op het gebied van een duurzame(re) en betrouwbare energievoorziening. Bij de uitvoering van energieprojecten zijn wij de verbindende schakel tussen techniek en omgeving. Onze rol is om de betaalbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van deze projecten te onderzoeken.
 

Haalbaar

Energieprojecten vereisen maatwerk en een combinatie van ervaring, deskundigheid en innovatieve kracht vanuit verschillende disciplines. De projecten moeten ook financieel en juridisch haalbaar zijn.  Door verschillende expertises te koppelen en het ontwikkelen van eigen (meet)methoden en technologische concepten, is Witteveen+Bos in staat de meest geavanceerde oplossingen te bieden. Ook helpen wij met het vinden van partners om energieprojecten te kunnen realiseren.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.