Wat wij doen

Ingenieuze oplossingen voor biosfeer, maatschappij en economie

Onze opdrachtgevers staan wereldwijd voor grote uitdagingen in hun streven naar het bouwen van en aan leefbare gebieden en veilige steden die goed bereikbaar zijn, beschermd zijn tegen hoogwater, met voldoende en schoon drinkwater en een duurzame energievoorziening. Steden en dorpen waar het prettig wonen en werken is, waar bedrijven duurzaam produceren en waar rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Wij adviseren en helpen hen om de juiste keuzes te maken.

Gezamenlijk impact vergroten

Complexe vraagstukken vragen om een integrale projectaanpak. Samen met betrokken partijen, ieder met eigen disciplines, zoeken we naar de beste oplossing om gezamenlijk impact te vergroten. Naast technische deskundigheid bundelt Witteveen+Bos expertise op het gebied van bouwkosten en financiering, contracteren en aanbesteden, procesbegeleiding, project- en contractmanagement, juridische en organisatorische aspecten.