Het Starterstraject

Young professionals met minder dan drie jaar werkervaring bieden we een speciaal ontwikkeld opleidingstraject; het Starterstraject. Bij dit interne opleidingstraject staat de persoonlijke ontwikkeling van de young professional centraal. Het Starterstraject start ongeveer drie maanden na indiensttreding en heeft een doorlooptijd van zo'n 7 maanden.

Wat ga je precies doen?

Het Starterstraject is bedoeld om je als young professional een goede kick-start te geven binnen Witteveen+Bos. De rode draad van het starterstraject is projectmatig werken. Dit is de basis van hoe wij onze werkzaamheden vormgeven. 

Het Starterstraject draait met name om het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden. Je krijgt handvatten aangereikt op het gebied van assertiviteit, professioneel handelen en adviesvaardigheden. Een ander element is groepsintervisie: je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling. Uiteraard is het uitbreiden van je eigen netwerk binnen Witteveen+Bos ook doel van het traject. 

Je volgt het Starterstraject in een vaste groep van ongeveer 12 deelnemers die in de gehele organisatie werkzaam zijn. De trainingen worden verzorgd door een deskundige externe trainer en iedere groep wordt begeleid en gecoacht door een ervaren Witteveen+Bos’er.

'Je leert inhoudelijk veel, maar het is ook interessant om ervaringen uit te wisselen'

'Ik wist niet dat Witteveen+Bos zoveel interessante projecten heeft. Ik ken natuurlijk mijn eigen sector, maar tijdens het starterstraject heb ik een veel beter beeld gekregen van de andere sectoren'

Veelgestelde vragen

Wat is jullie visie op loopbaanontwikkeling?

We zullen je de ruimte geven om je loopbaan te verdiepen, of juist te verbreden door binnen innovatieve projecten aan afwisselende en uitdagende werkzaamheden te werken. Daarbij bieden we je veel ruimte voor eigen initiatief en een grote mate van zelfstandigheid. We vinden het belangrijk om continu jouw interesses en ambities af te stemmen op de mogelijkheden die wij voor je zien. Dat is de kern van onze visie op loopbaanontwikkeling. Ons doel is je niet zo zeer een functie aan te bieden, maar juist een loopbaan. En daarin ben jij de regisseur.

 

Loopbaanontwikkeling bij Witteveen+Bos

Welke interne opleidingen organiseren jullie?

We organiseren intern allerlei vaardigheidstrainingen die gericht zijn op het versterken van de persoonlijke, sociaal-communicatieve, leidinggevende of juist meer commerciële vaardigheden. Die trainingen volg je in groepsverband, waardoor je een bredere kijk krijgt op onze organisatie én een mooi netwerk opbouwt.

 

Interne opleidingen bij Witteveen+Bos

Bieden jullie ook traineeships aan?

Jij bent de regisseur van jouw loopbaan en daar horen dan ook geen vooraf uitgestippelde loopbaanpaden bij. Daarom hebben wij geen standaard traineeships voor nieuwe medewerkers.

Binnen Witteveen+Bos ontwikkel jij je vanaf de eerste werkdag door afwisselende en uitdagende werkzaamheden te doen binnen verschillende projecten. In die projecten heb je volop de gelegenheid om te leren en  te ontdekken wat je leuk vindt en wat je talenten zijn.