Wie wij zijn

Onze missie

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en aan onze bedrijfscultuur waarin iedere medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt.

Kennis vermenigvuldigt zich in de samenwerking

Witteveen+Bos’ers zijn gedreven om de wereld mooier te maken, ieder vanuit een eigen specialisme. In een wereldwijd netwerk verbinden wij talenten, delen kennis, werken graag samen en heel belangrijk: we hebben er plezier in.

'In de kern draait ons werk om kennis: de juiste kennis bij elkaar brengen om uitdagende problemen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw op te lossen. Een sterke kennisbasis begint met echte liefde voor het vak'

Stephan van der Biezen, Wouter Bijman en Eveline Buter
Directie Witteveen+Bos N.V.

In de praktijk komt onze kennis pas tot leven in relatie met de ander. Kennis vermenigvuldigt zich in de samenwerking – met onze opdrachtgevers, partners en collega’s. Dat is waar echt ingenieuze oplossingen tot leven komen.

Een team van teams

De bijna 5.000 projecten per jaar waaraan wij samen vanuit verschillende achtergronden en expertises werken, worden steeds groter en complexer. Dit vereist een integrale en multidisciplinaire aanpak. 

Met onze internationale product-marktcombinaties (PMC-model) zijn wij één groot team van kleinere teams, wat samenwerking en ondernemerschap tussen vakspecialisten, maar ook opdrachtgevers, bestuurders en omgevingspartijen stimuleert en maximale efficiëntie waarborgt. 

Kernkwaliteiten

Dit vraagt iets van onze manier van werken. Niet voor niets laten we ons leiden door drie kernkwaliteiten die wij overal nastreven: we zijn deskundig, betrouwbaar en betrokken. 

Deskundig

Deskundig zijn begint met echte liefde voor het vak. Alles willen weten van het vak. Het betekent ook continu blijven leren en innoveren. Zo zijn en blijven we een bureau van topklasse.

Betrouwbaar

Voor ons is elke opdracht een blijk van vertrouwen in onze toegevoegde waarde, waarbij elke opdrachtgever een aspect van de samenleving vertegenwoordigt. We streven dan ook naar duurzame samenwerkingsrelaties. Dat kan niet zonder wederzijds vertrouwen en betrouwbaarheid is daarbij de sleutel.

Betrokken

Vanuit onze betrokkenheid kijken we verder dan de opdracht alleen. We zijn ondernemend in onze oplossingen en hebben oog voor het grotere geheel. We voelen ons betrokken bij de opgaven van de maatschappij en van onze opdrachtgevers. Daarnaast voelen we een grote betrokkenheid naar elkaar als collega’s.