Infrastructuur

Slimme en duurzame oplossingen voor grote uitdagingen

Betrouwbare infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor de sociale en economische ontwikkeling van onze maatschappij. Autowegen, vaarwegen, fietspaden en railverbindingen met daarin vele bruggen, tunnels, viaducten en sluizen maken het mogelijk dat we ons veilig kunnen verplaatsen en goederen veilig vervoerd kunnen worden. Het intensieve gebruik van onze infrastructuur en de inpassing in de omgeving, maakt het werken aan infrastructuur complex. Witteveen+Bos is expert op het gebied van de ontwikkeling van grootschalige infrastructuur. Wij begrijpen de uitdagingen van infraprojecten, van initiatief tot realisatie, vervanging en renovatie. Onze meerwaarde zit in een gedegen technische kennis, een geïntegreerde ontwerpaanpak en een op samenwerking gerichte aanpak met alle betrokken stakeholders. Zo dragen we bij aan toekomstbestendige bereikbaarheid.

Zorgdragen voor veiligheid in projecten

Veiligheid is een essentieel thema binnen al onze projecten. Met onze integrale blik en ervaring binnen de hele keten dragen wij bij aan het vergroten van de veiligheid tijdens de levensduurcyclus van een object, van idee tot realisatie, gebruiksfase, onderhoud, renovatie tot de uitgebruikname. Onze experts op het gebied van omgevingsveiligheid, constructieve veiligheid, verkeersveiligheid, machineveiligheid en cybersecurity zetten hun kennis proactief in om tot de veiligste oplossingen te komen.

Transitie naar duurzame infrastructuur

Op verschillende manieren dragen wij bij aan de verduurzaming van bestaande en nieuwe infrastructuur. Infrastructuur die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dit betekent dat we in onze ontwerpen en adviezen oog hebben voor circulariteit, reductie van energie- en grondstoffenverbruik, klimaatadaptatie en het vergroten van biodiversiteit. In onze integrale aanpak combineren we onze technische kennis met onderzoek naar bijvoorbeeld alternatieve materialen (zoals geopolymeerbeton, biobased materialen, houtbouw en betonprinten), modulariteit (IFD-bouwen) en energiezuinig ontwerpen. Onze ontwerpers en constructeurs hebben niet alleen kennis van de huidige normen en regelgeving, maar werken vanuit hun technische kennis mee om nieuwe normen en regelgeving op te stellen. Zo dragen we actief bij aan het mogelijk maken van duurzame infrastructuur.

Parametrisch ontwerpen

Voor tunnels, viaducten en bruggen maakt Witteveen+Bos steeds meer gebruik van parametrisch ontwerpen. Dit doen onze ontwerpers met behulp van visuele programmeertools als Dynamo, Grasshopper en Rhinoceros. Daarnaast schrijven onze constructeurs en ontwerpers zelf scripts (in bijvoorbeeld Python) of ontwikkelen eigen tools om software direct met elkaar te koppelen door databasegestuurd ontwerpen. Hiervoor hebben we onder andere het platform ANT ontwikkeld. Door parametrisch ontwerpen minimaliseren wij repeterende werkzaamheden en kunnen we snel concepten opstellen in vroege ontwerpfases of juist wijzigingen doorvoeren in de detailfase van projecten.

Meer informatie

<>