Oosterweelverbinding

In Antwerpen wordt gewerkt aan een van de momenteel grootste Europese infrastructuurprojecten van dit moment: de Oosterweelverbinding. De Oosterweelverbinding gaat om het sluiten van de Ring om Antwerpen en het verbeteren van de doorstroming en inpassing van de bestaande Ring. Het is een belangrijk onderdeel van het Antwerpse Masterplan 2020, dat onder meer voorziet in bijkomende weginfrastructuur, openbaar vervoerprojecten, extra fietspaden en watergebonden infrastructuurwerken.

Al in 2012 startte Witteveen+Bos samen met Sweco, voorheen Grontmij, (verbonden in een Tijdelijke Handels Vereniging ROTS) in opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM N.V., in 2019 omgedoopt tot Lantis) met de studies naar de realisatie van de Oosterweelverbinding Rechteroever. In juni 2015 kwam daar de opdracht voor de Linkeroever bij. Witteveen+Bos en Sweco hebben hiervoor de THV ATLAS opgericht. Door de combinatie van opdrachten staan Witteveen+Bos en Sweco nu in voor de volledige studie naar de sluiting van de Antwerpse Ring.

Rechteroever

Het grootschalige project op de Rechteroever bevat diverse uitdagingen, waaronder de Oosterweelknoop: de verbinding tussen de Scheldetunnel en de gestapelde tunnel onder de dok­ken en het Albertkanaal (de kanaaltunnel), met op- en afritten voor de haven en het noorden van Antwerpen. Ook het ontwerp van de kanaaltunnel is onderdeel van de opdracht: een gestapelde tunnel met twee keer twee rijstroken vanaf de Oosterweelknoop tot aan de R1.

Linkeroever

Als laatste wordt ook de R1 opnieuw aangelegd waarbij het huidige viaduct van Merksem verdwijnt en de R1 ter hoogte van de passage van het Albertkanaal gedeeltelijk ondergronds gaat met een tweede gestapelde tunnel en in een open sleuf. Voor de Linkeroever bestaat het project uit een afzonken tunnel onder de Schelde en de reconstructie van de twee verkeersknooppunten in de E34 en E17, inclusief diverse kleinere kunstwerken in dit projectgebied.

Expertises

Er moet ontzettend veel gebeuren in een zeer krappe planning. Binnen het project wordt samengewerkt met zowel Nederlandse als Belgische collega's van Witteveen+Bos en Sweco. Naast de combinatie van culturen is de combinatie van de verschillende vakdisciplines onontbeerlijk in beide projecten. Een breed scala aan expertises wordt ingezet, zoals geotechniek en geohydrologie, tunnelexpertise, landschappelijke inpassing en ecologie, tunnelveiligheid, waterbouwkundige werken en verkeers- en tunnelinstallaties.

Gestapelde cut- en covertunnel

Al in een van de eerste brainstormsessies, waarin werd gezocht naar optimalisaties van het ontwerp, ontstond het idee van een gestapelde cut- en covertunnel in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde afgezonken tunnels. Deze oplossing bespaart de opdrachtgever honderden miljoenen euro's en maakt het tevens mogelijk een duurzaam ontwerp te realiseren binnen de eisen die er vanuit de omgeving werden gesteld.

Landschapsplan

De Oosterweelverbinding is een complexe, integrale, binnenstedelijke infrastructurele opgave. De ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur, betekenen ook wat voor de landschappelijke inpassing en inrichting ervan. Oude stadsdelen worden kwalitatief met elkaar in verbinding gebracht. De openbare ruimte bovenop de nieuwe tunnelconstructies en langs de sleufconstructies is zodanig ontworpen dat het de stad Antwerpen een kwaliteitsimpuls geeft. Dit manifesteert zich in nieuwe stedelijke verbindingen voor langzaam verkeer in ruime parkzones gericht op binnenstedelijke recreatie.

In opdracht van Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken) heeft Witteveen+Bos geadviseerd bij het landschappelijke inrichtingsplan voor de buitenruimte op de tunneldaken en langs de sleufconstructies. Dit landschapsplan is opgenomen in de omgevingsvergunningaanvraag (OVA). In dit project werkten specialisten uit uiteenlopende disciplines, zoals geotechniek, civiele constructies, waterbouw, verkeer, ecologie en bouwkunde, nauw samen.

Meer informatie

<>