Scriptieprijs Duurzame Ontwerpprincipes

Ingenieurs van de toekomst

Bij Witteveen+Bos waarderen wij creativiteit, gedrevenheid en (duurzame) innovaties. We zien het als onze taak om de ingenieurs van de toekomst te stimuleren in hun streven naar een betere wereld. 

Scriptieprijs Duurzame Ontwerpprincipes

Een blauwdruk voor duurzaam ontwerpen bestaat niet, daarom hebben wij binnen Witteveen+Bos duurzame ontwerpprincipes geïntroduceerd. Het voordeel is groot: betere ontwerpen en dus meer impact voor en door alle stakeholders betrokken bij een project.

In 2021 zijn we - ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan - gestart met het uitreiken van de scriptieprijs Duurzame Ontwerpprincipes. Met deze prijs wil Witteveen+Bos de nieuwe generatie adviseurs en ingenieurs stimuleren om duurzaam te gaan ontwerpen. 

De scriptieprijs wordt toegekend aan die wo/hbo-scriptie die het beste, meeste bijdraagt en/of de meeste impact heeft in de (door)ontwikkeling van het duurzame ontwerpprincipe van Witteveen+Bos welke dat jaar centraal staat én die expliciet aansluit bij minimaal 1 van de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations (UN).

De prijs bestaat uit een geldbedrag dat door de winnaar moet worden aangewend voor het duurzame ontwerpprincipe dat centraal staat. Dit kan zijn in de vorm van een studie(reis), cursus, conferentie, projectontwikkeling of verdere (talent)ontwikkeling. Daarnaast ontvangt de winnaar de Witteveen+Bos Duurzaam Ontwerpen-trofee.