Witteveen+Bos scriptieprijs duurzame ontwerpprincipe Trias

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1653343200000) }}

Witteveen+Bos reikt dit jaar voor de 2e keer de scriptieprijs met als overkoepelend thema duurzame ontwerpprincipes uit. Elke editie staat één van de zeven duurzame ontwerpprincipes van Witteveen+Bos centraal, in 2022 heeft de scriptieprijs als thema ‘Trias’. De prijs is toegankelijk voor alle studenten van universiteiten en hogescholen.

Met de prijs wil Witteveen+Bos de nieuwe generatie adviseurs en ingenieurs stimuleren om duurzaam te ontwerpen.

Trias

Het ontwerpprincipe 'Trias’ streeft naar een minimaal gebruik van eindige bronnen. Het houdt in dat gebruik van energie en grondstoffen wordt beperkt en geoptimaliseerd middels een driestappenstrategie. Daardoor worden ook de kosten over de levensduur van het ontwerp lager.

De scriptieprijs wordt toegekend aan die wo/hbo-scriptie die het beste of meeste bijdraagt en/of de meeste impact heeft in de (door)ontwikkeling van het duurzame ontwerpprincipe ‘Trias’ van Witteveen+Bos én die expliciet aansluit bij minimaal 1 van de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations (UN).

De prijs bestaat uit een geldbedrag dat door de winnaar moet worden aangewend in het kader van het duurzame ontwerpprincipe ‘Trias’. Dit kan zijn in de vorm van een studie(reis), cursus, conferentie, projectontwikkeling of verdere (talent)ontwikkeling. Daarnaast ontvangt de winnaar de Witteveen+Bos Duurzaam Ontwerpen-trofee.

Criteria

De inzending van de scriptieprijs ‘Trias’ sluit op 31 augustus 2022. De uitreiking van de prijs is in het najaar van 2022. De scriptieprijs staat open voor alle studenten van zowel universiteiten als hogescholen.

De voorwaarden voor inzending van de scriptie zijn de volgende. De scriptie:

  • draagt bij en/of heeft impact op de (door)ontwikkeling van het duurzame ontwerpprincipe ‘Trias’ van Witteveen+Bos;
  • het  sluit expliciet aan bij 1 van de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations (UN);
  • is innovatief;
  • is maatschappelijk relevant;
  • is toepasbaar;
  • is gepubliceerd in het studiejaar van uitreiking, 2021-2022;
  • is ingediend voor 1 september 2022.

 

De onafhankelijke jury bestaat dit jaar uit dr.ir. Ralph Lindeboom (TU Delft), dr.ir. Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos), ir. Tom Wilms (Witteveen+Bos) en Witteveen+Bos MVO-coördinator Rosanne Hamers.

De Witteveen+Bos scriptieprijs werd vorig jaar, ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan opgericht als opvolger van de Jaap van der Graaf-prijs, die jaarlijks werd uitgereikt aan een student of onderzoeker die dat jaar het beste Engelstalige artikel over de behandeling van afvalwater publiceerde.

Meer informatie over de scriptieprijs is verkrijgbaar via communications@witteveenbos.com. Dat is ook het e-mailadres waar studenten hun scriptie naar toe kunnen mailen.

Meer informatie

<>