Trias

Het ontwerpprincipe ‘Trias’ houdt in dat het gebruik - en dus de uitputting - van energie en grondstoffen wordt beperkt en geoptimaliseerd. Daardoor worden ook de kosten over de levensduur van het ontwerp lager.

Het ontwerpprincipe ‘Trias’ streeft naar een minimaal gebruik van eindige bronnen. Het is een driestappenstrategie om een energie- en grondstoffenzuinig ontwerp te maken. Daarmee is het ook een strategie om CO2-uitstoot te beperken. Het principe volgt de drie stappen van de Trias Energetica:

  • verminder de vraag: beperk de vraag en voorkom onnodig gebruik of verspilling
  • gebruik oneindige bronnen voor energie en afval voor grondstoffen
  • gebruik eindige bronnen die je nodig hebt om in de resterende behoefte te voorzien efficiënt
Deel deze pagina