• Overheden en waterschappen

  • Energie- en drinkwaterbedrijven

  • Spoor- en havenautoriteiten

  • Aannemers en ingenieurs- en architectenbureaus

  • Industrie

Onze werkgebieden

Innovatieve en betrouwbare oplossingen zijn ons antwoord op complexe vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Als advies- en ingenieursbureau werken we nauw samen met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en steeds vaker met bewoners en belanghebbenden. Onze adviezen en ontwerpen richten zich in hoofdzaak op vier werkterreinen.

Opdrachtgevers en markten

Wereldwijd schakelen zowel private als publieke partijen Witteveen+Bos in bij de opgaven waarvoor zij staan. Wij adviseren aannemers, ingenieurs- en architectenbureaus, energie- en drinkwaterbedrijven, spoor- en havenautoriteiten en de industrie. In de publieke sector werken wij voor de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De vraagstukken waaraan wij werken betreffen de hele keten van beleid en ontwerp tot contractering en uitvoeringsbegeleiding. Wij streven altijd naar duurzame relaties met onze opdrachtgevers, zodat we ons zo goed mogelijk in hun behoeften en verwachtingen kunnen verplaatsen en maximale klantwaarde kunnen leveren.