Industrie

De industriële sector staat voor grote uitdagingen. Populatiegroei, toenemende consumptie, klimaatverandering en schaarste van grondstoffen zorgen voor steeds complexere vraagstukken op het gebied van milieu, regelgeving, economie en bedrijfsvoering. De transitie van de industriële sector naar een circulaire economie is meer dan ooit de kern voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Witteveen+Bos helpt industriële klanten in de food-, pharma-, afval, chemie en olie en gas bij deze uitdagingen. We zetten daarbij topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en een betrokken partner te zijn voor opdrachtgevers in de industriële sector. Samenwerking stelt ons in staat geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en digitale diensten te ontwikkelen om de concurrentiekracht te verbeteren, het milieu te beschermen en de transitie te maken naar een circulaire economie.

Duurzame oplossingen door de beperking van CO2-uitstoot door middel van bijvoorbeeld energiezuinige ontwerpen, energiebesparing en duurzame energievoorziening zijn vraagstukken waar industriële klanten mee worstelen. Witteveen+Bos staat klanten met raad en daad bij om de slimste oplossingen te vinden die passen bij de unieke industriële processen van klanten. Witteveen+Bos is bij uitstek sterk op het snijvlak tussen techniek en regelgeving. Project- en omgevingsmanagers zorgen ervoor dat projecten op het gebied van vergunningen- en compliance-issues, geur en geluid, waterzuiveringen en -besparing, procesveiligheid, installaties voor water utilities en onderhoudstrategieën tot een goed einde worden gebracht. Hieronder vind je een overzicht en uitleg van probleemgebieden waar Witteveen+Bos klanten op adviseert. 

Subexpertises

Onze projecten in de industrie

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Hannie Dierx

Hannie Dierx

PMC-leider Milieu, gezondheid en leefomgeving