'Je leert inhoudelijk veel, maar het is ook interessant om ervaringen uit te wisselen

'Ik wist niet dat Witteveen+Bos zoveel interessante projecten heeft. Ik ken natuurlijk mijn eigen sector, maar tijdens het starterstraject heb ik een veel beter beeld gekregen van de andere sectoren

Het starterstraject

Voor young professionals met minder dan drie jaar werkervaring organiseren we een speciaal voor hen ontwikkeld opleidingstraject; het starterstraject. In dit interne opleidingstraject staat de persoonlijke ontwikkeling van de young professional centraal. Maar je bouwt er ook een netwerk mee op. Intervisie momenten waarin je je ervaringen deelt met je mede cursisten maken tevens onderdeel uit van het traject. Het starterstraject start na ongeveer drie maanden na indiensttreding en heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar. 

Wat ga je precies doen?
Het starterstraject bestaat uit een vijftal vaardigheidstrainingen die aansluiten bij het werk van een beginnend ingenieur of adviseur. Ze zijn interactief van karakter. Dat biedt  je de mogelijkheid om vragen vanuit je ontwikkelbehoefte te stellen. Het starterstraject begint met de startbijeenkomst waarin je leerdoelen bepaalt. Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke vaardigheden door de persoonlijke feedback van je leidinggevende en collega’s uit je projecten. Je stelt een ontwikkelplan op zodat je heel gericht aan de ontwikkeling van je vaardigheden kunt werken. Het starterstraject bestaat vervolgens uit de volgende vijf modules:

 • projectmatig werken
 • timemanagement
 • communicatieve vaardigheden
 • adviesvaardigheden
 • schriftelijk communiceren en rapporteren

Samen met je groep organiseer je ook een themabijeenkomst waarbij je een project bezoekt. Je volgt het starterstraject in een vaste groep van ongeveer 12 deelnemers die in de gehele organisatie werkzaam zijn. De trainingen worden verzorgd door een deskundige externe trainer en iedere groep wordt intensief begeleid en gecoacht door een ervaren Witteveen+Bos’er. 

Veel gestelde vragen

 • Wat is jullie visie op loopbaanontwikkeling?

  We zullen je de ruimte geven om je loopbaan te verdiepen, of juist te verbreden door binnen innovatieve projecten aan afwisselende en uitdagende werkzaamheden te werken. Daarbij bieden we je veel ruimte voor eigen initiatief en een grote mate van zelfstandigheid. We vinden het belangrijk om continu jouw interesses en ambities af te stemmen op de mogelijkheden die wij voor je zien. Dat is de kern van onze visie op loopbaanontwikkeling. Ons doel is je niet zo zeer een functie aan te bieden, maar juist een loopbaan. En daarin ben jij de regisseur.

  loopbaanontwikkeling bij Witteveen+Bos

 • Welke interne opleidingen organiseren jullie?

  We organiseren intern allerlei vaardigheidstrainingen die gericht zijn op het versterken van de persoonlijke, sociaal-communicatieve, leidinggevende of juist meer commerciële vaardigheden. Die trainingen volg je in groepsverband, waardoor je een bredere kijk krijgt op onze organisatie én een mooi netwerk opbouwt.

  Lees meer over interne opleidingen bij Witteveen+Bos.

 • Bieden jullie ook traineeships aan?

  Jij bent de regisseur van jouw loopbaan en daar horen dan ook geen vooraf uitgestippelde loopbaanpaden bij. Daarom hebben wij geen standaard traineeships voor nieuwe medewerkers.

  Binnen Witteveen+Bos ontwikkel jij je vanaf de eerste werkdag door afwisselende en uitdagende werkzaamheden te doen binnen verschillende projecten. In die projecten heb je volop de gelegenheid om te leren en  te ontdekken wat je leuk vindt en wat je talenten zijn.

Onze visie op loopbaanontwikkeling

Lees meer

Opleidingsmogelijkheden

Lees meer

Het starterstraject

Lees meer

De arbeidsvoorwaarden

Lees meer