• Platte organisatiestructuur met korte lijnen

  • PMC-model voor maximale marktgerichtheid en flexibiliteit

Organisatiestructuur

Witteveen+Bos N.V. is een naamloze vennootschap bestaande uit vier groepsmaatschappijen. De leiding is in handen van de directie. Met ruim 1.300 collega’s opereren we wereldwijd vanuit 23 kantoren in 11 landen dichtbij onze opdrachtgevers, projecten, samenwerkingspartners en de arbeidsmarkt.

PMC-model

Product-marktcombinaties zijn kleine organisatie-eenheden met een omvang van 20 tot 50 medewerkers. Onze ruim 30 product-marktcombinaties (PMC’s) zijn verantwoordelijk voor (nieuwe) opdrachten en productontwikkeling, talentontwikkeling en ondernemerschap. De PMC’s zijn geclusterd binnen vier business lines: Gebouwde omgeving, Delta’s, kusten en rivieren, Energie, water en milieu en Infrastructuur en mobiliteit.

Naast de business lines hanteren we wereldwijd een regionale indeling. Samen met de business lines vormen deze regio’s een matrixstructuur. Zij worden geadviseerd en ondersteund door zes afdelingen voor onder meer communicatie, facilitaire zaken, finance, HR, ICT en juridische zaken en kwaliteit.

Zo ontstaat een netwerk waarin collega’s vanuit diverse landen en met verschillende disciplines samenwerken in projecten. Kennis en ervaring komen wereldwijd samen voor de beste en slimste oplossing.

ORGANIGRAM W+B

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de dagelijkse leiding zorgvuldig gebeurt. Witteveen+Bos heeft een Raad van Commissarissen (RvC) sinds de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 april 2016.

Een RvC behartigt de belangen van aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders, ten bate van de continuïteit van het bedrijf. Bijzonder aan Witteveen+Bos is dat alle aandeelhouders tevens medewerker zijn. W+B kiest daarom voor het zogenaamde verlichte structuurregime: de RvC bewaakt de continuïteit van het bedrijf door extern toezicht te houden maar kan geen nieuwe bestuurders voordragen. De RvC bestaat uit drie commissarissen: Hans van der Ven (voorzitter), Gerard van de Aast en Angelique Heckman. Zij vormen de RvC voor een periode van vier jaar.

  • Hans van der Ven: Directeur bij MerweOord, met ruim dertig jaar ervaring met leidinggeven in complexe organisaties, zowel in Nederland als internationaal. Heeft veel ervaring met familiebedrijven.
  • Gerard van de Aast: Werkte in de jaren 1980 enkele jaren bij een jointventure-bedrijf van Witteveen+Bos, is voormalig voorzitter RvB Imtech NV. Tevens lid van RvC Nederlandse Spoorwegen.
  • Angelique Heckman: Directielid HR & Communications bij Royal Cosun/Aviko Group B.V. en in het verleden ruime ervaring opgedaan in binnen- en buitenland als HR manager bij internationale bedrijven. Tevens lid van het toezichthoudende orgaan van het Bernhoven Ziekenhuis.

Witteveen+Bos N.V.

De Witteveen+Bos-groep - met Witteveen+Bos N.V. als moedermaatschappij - bestaat uit vier groepsmaatschappijen: Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V., Witteveen+Bos International B.V., Witteveen+Bos Deelnemingen B.V. en Witteveen+Bos Vastgoed B.V. Op het organogram staan de verschillende organisatie-onderdelen per groepsmaatschappij.