CO2-Prestatieladder

In 2008 heeft Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in het kader van haar ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het eerst de CO2-emissies van haar activiteiten in Nederland in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een CO2-voetafdruk over de jaren 2007 en 2004. We zijn er trots op dat wij sinds 2012 het CO2-Bewust certificaat van de CO2-Prestatieladder op niveau 5 hebben.

Milieujaarverslag

Het energiebeleid en de implementatie ervan ligt in handen van het MVO-team. De voortgang ervan is vastgelegd in het milieujaarverslag. Sinds 2016 zijn de emissie-inventaris (CO2-footprint), de doelstellingen, maatregelen en de voortgang op de doelstellingen onderdeel van het milieujaarverslag:

Ontstaan

ProRail heeft in 2009 de CO2-prestatieladder in het leven geroepen. Daarbij krijgen inschrijvers een fictieve korting op een aanbesteding als zij aantoonbaar maatregelen neemt om de CO2-uitstoot te verminderen en initiatieven neemt om binnen de branche tot verdere reductie te komen. Het beheer van de CO2-Prestatieladder ligt in handen van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Nu kunnen ook andere opdrachtgevers gebruikmaken van de prestatieladder bij aanbestedingen. Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden op www.skao.nl.

CO2-footprintrapportages