Landschap, stad en gebouw

Als ruimtelijk ontwerpers denken we vanuit gevraagde functionaliteiten en systemen die stad en landschap verbinden. Onze bijdragen aan landschappen, steden en gebouwen geven vorm aan huidige en toekomstige leefomgeving. Witteveen+Bos koppelt hierbij creatieve ambitie aan praktische haalbaarheid.

 

Creatieve ambitie brengen wij in via ontwerpend onderzoek, als instrument om de juiste oplossingen te ontwikkelen en partijen te inspireren hun bijdrage te leveren. Praktische haalbaarheid staat centraal in onze ontwerpuitwerkingen, waarbij we ons baseren op onze vakkennis, data en ervaring.

Ruimtelijke kwaliteit uit zich in de schoonheid van onze ontwerpen én in de toekomstbestendigheid daarvan. De inzet van ruimtelijke kwaliteit vinden we essentieel om onze omgeving voor de huidige en toekomstige generaties op een hoog niveau leefbaar in te richten. Daarom werken we aan transitieopgaven als biodiversiteit, mobiliteit, klimaat en energie. En zetten we vol in op het circulaire gebruik van grondstoffen en materialen in onze ontwerpen.

Geschiedenis als inspiratie

Terwijl we kijken naar de toekomst, geven we de geschiedenis van de plek ook nadrukkelijk een belangrijke rol. De geschiedenis geeft een gebied uniciteit, identiteit en betekenis. Historie die wij in onze ontwerpen of procesgang een plek geven zodat de context verbonden is. Bovendien kunnen we uit de geschiedenis leren hoe we duurzaam om kunnen gaan met de natuur en hoe water en bodem sturend over de tijd heen elementen zijn in onze ruimtelijke vormgeving.

Om de gestelde doelen te behalen werken wij bij Witteveen+Bos bij voorkeur in integrale teams en in samenspraak met opdrachtgevers, stakeholders en bewoners. Een onderscheidend aspect in onze slagkracht is ons vermogen om alle relevante disciplines te betrekken in een participatief proces bij complexe ruimtelijke opgaves.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Built Environment