Ruimtelijke planning

Ruimtevraag vraagt om regie bij organiseren en verdelen

Op tal van terreinen neemt niet alleen de ruimtevraag toe, maar verandert deze vraag ook van aard. Er is behoefte aan regie: wat is belangrijk? Hoe organiseren en verdelen we de ruimte? Witteveen+Bos staat opdrachtgevers bij met goede ruimtelijke planning en het expliciteren van korte- en langetermijnbelangen en effecten naar transparante beslisinformatie. Zo stellen wij onze opdrachtgevers in staat afgewogen besluiten te nemen.

Onze onafhankelijke kennispositie maakt ons tot dé schakel tussen beleid en uitvoering bij de ruimtelijke planning, zodat beide praktijken op elkaar aansluiten en elkaar inspireren. Onze inzet is erop gericht handelingsperspectief te bieden. We bieden oplossingen die partijen inspireren en waar zij zich achter kunnen scharen, ook met het oog op de uitvoering. Want oplossingen in de ruimtelijke planning moeten bovenal het pad effenen tot concrete projecten in uitvoering.

Naast inzetten op de inhoud is het organiseren van zorgvuldige besluitvorming en het doorlopen van de juiste procedures ministens zo belangrijk. Wij zijn expert in het planologische stelsel. Namens onze opdrachtgevers gidsen we de inhoudelijke plannen door dit stelsel van beleidsvorming, procedures en vergunningen. Door in onze diensten handelingsperspectief te combineren met de juiste procesgang en onderbouwing, wordt een fundament gelegd voor resultaat. Onze opdrachtgevers krijgen zo uitvoeringskracht op hun beleidsmaatregelen en projecten.  

Meer informatie

<>