• Stedelijke transformaties

  • Klimaataanpassingen, duurzaam energiegebruik en 'smart' technologieën

  • Integrale benadering van vraagstukken

Voor succesvolle stedelijke transformaties

De druk op de gebouwde omgeving neemt toe. Steden dijen uit en de leefbaarheid staat onder druk. Tegelijkertijd spelen klimaataanpassingen, duurzaam energiegebruik, nieuwe ‘smart’ technologieën en de veranderende behoefte van inwoners een grote rol. Steden moeten zich aanpassen aan al deze grote veranderingen.

Als advies- en ingenieursbureau werkt Witteveen+Bos aan deze complexe vraagstukken waarin steden transformeren. Transformaties kunnen alleen succesvol zijn wanneer ze gebiedsgericht en integraal worden aangepakt. In de juiste samenhang tussen private en publieke ruimte en in samenwerking met overheid, bedrijven en inwoners. Technologische oplossingen en sociale structuren zijn daarbij ook van belang. In de integrale benadering van deze vraagstukken onderscheiden wij ons. Samenwerking zit in onze cultuur. Door het combineren van specialistische, technische expertises en proces-en procedurekennis komen we tot gedragen oplossingen. Oplossingen die leiden tot duurzame, klimaat robuuste stedelijke omgevingen waar mensen veilig kunnen wonen en werken. Waar ook ter wereld.

Expertises

Bij elk project - nationaal of internationaal - werken we vanuit een multidisciplinaire aanpak. We brengen verschillende expertises samen die nodig zijn om complexe vraagstukken op te lossen.

Expertises

Bij elk project - nationaal of internationaal - werken we vanuit een multidisciplinaire aanpak. We brengen verschillende expertises samen die nodig zijn om complexe vraagstukken op te lossen.

Gebiedsgerichte planstudies

Lees meer

Gebiedsontwikkeling

Lees meer

Gebouwen

Lees meer

Energietransitie

Lees meer

Planologie en vergunningen

Lees meer

Stedelijke ontwikkeling

Lees meer

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Diederik Bel

Diederik Bel

Sectorhoofd Gebouwde omgeving