• Ruimte om te excelleren

  • Gelijkwaardigheid en wederzijds respect

  • Prettige sfeer en samen plezier maken

Informele en open cultuur

Professionals weten zelf het beste hoe ze hun werk moeten doen, daarvan zijn wij overtuigd. Zij hebben de intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen en met hun werk bij te dragen aan een betere maatschappij. Daarom koesteren wij onze informele en open cultuur waarin we ruimte bieden om te ondernemen en waar vertrouwen is. Het is essentieel dat iedereen kan en mag doen waar hij of zij goed in is en dat we een omgeving bieden waarin wij creativiteit en innovatie stimuleren.

Wij zijn ervan overtuigd dat topklasse nodig is om duurzame oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de maatschappij en onze klanten in deze tijd voor staan. Dit betekent dat wij willen beschikken over hoogwaardige kennis en blijven innoveren, dat wij samenwerken met deskundige en betrouwbare partners en dat wij werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Wij vinden het daarbij essentieel dat ons handelen zich kenmerkt door onze drie kritische kwaliteitskenmerken: deskundig, betrouwbaar en betrokken.

Door voornamelijk autonoom te groeien behouden wij onze identiteit en borgen wij onze cultuur. In een wereld van fusies en overnames gaan wij onze eigen weg en houden we ons bij de kern van onze activiteiten. Ons motto is kwaliteit boven kwantiteit; wij willen werken aan fascinerende en uitdagende projecten waarin onze mensen hun ambities kunnen verwezenlijken.

Wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid en respecteren een ieders mening en overtuiging. Wij staan voor een onafhankelijke, professionele dienstverlening. Samen vervullen wij onze missie en het gedrag van iedere W+B’er maakt daarbij het verschil. Met elkaar zijn we Witteveen+Bos, wereldwijd verbonden. In een tijd van digitalisering en snelle internationalisering besteden we extra aandacht aan intercultureel samenwerken en verbondenheid. Onze kantoren zijn een prettig en veilig thuis, zowel voor alle W+B’ers als voor onze gasten.

Het is ook belangrijk om het leuk te hebben met elkaar, om samen plezier te maken. Regelmatig organiseren wij binnen en buiten kantoor activiteiten om elkaar beter te leren kennen, kennis te delen en persoonlijk van elkaar te leren, sportieve prestaties te leveren of gewoon voor de gezelligheid.