Onze arbeidsvoorwaarden

We bieden onze medewerkers een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, waarbij een goede balans tussen werk en de privé-situatie van groot belang is.

Salaris
Witteveen+Bos biedt een marktconform salaris. Het salaris is afhankelijk van het niveau en de relevantie van je opleiding en werkervaring die je mogelijk al hebt opgedaan. De beloning staat dus in relatie tot je meerwaarde voor de organisatie. Witteveen+Bos betaalt het jaarsalaris uit in 12 maanden. De vakantietoeslag is 8 % van het bruto jaarsalaris. Je salaris wordt jaarlijks herzien tijdens de salarisronde op basis van je ontwikkeling en prestaties.

Vakantiedagen
Alle medewerkers met een fulltime dienstverband hebben recht op minimaal 28,5 vakantiedagen per jaar. We bieden de mogelijkheid om jaarlijks maximaal 12 extra vakantiedagen bij te kopen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen te verkopen.

Winstdeling
Witteveen+Bos kent een winstdelingsregeling. Iedere medewerker draagt bij aan het succes van Witeveen+Bos en deelt daarom mee in de winst. Medewerkers die excelleren, in welke vorm dan ook, kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een bonus.

Aandelen
Witteveen+Bos is volledig van de medewerkers. Niet alleen in woord, maar ook in eigendomsstructuur. Alle aandelen zijn namelijk in handen van de medewerkers. Iedere medewerker met een contract voor onbepaalde tijd kan mede-eigenaar worden en op termijn mogelijk zelfs (senior)partner. Dit is met name voor medewerkers met een wat langere termijn visie op hun carrière een belangrijk argument om bij Witteveen+Bos aan de slag te gaan.

Pensioenfonds
Witteveen+Bos heeft een eigen pensioenfonds. Medewerkers vanaf 21 jaar bouwen pensioen op. De pensioenvoorziening bevat naast het ouderdomspensioen ook een partner- en wezenpensioen en een voorziening ter dekking van het Algemene Nabestaanden Wet-hiaat. Witteveen+Bos betaalt 60 % van de premie en als medewerker betaal je 40 %. In het kader van het pensioenherstelplan vindt geen resultaatdeling plaats.

Werken in voltijd en deeltijd
Witteveen+Bos kent een werkweek van 40 uur. Daarnaast kun je ook parttime bij ons werken. Veel medewerkers maken gebruik van deze mogelijkheid.

Ziekte en gezondheid
Witteveen+Bos hecht veel waarde aan de gezondheid van haar medewerkers. Dat blijkt uit een uitgebreid pakket aan arbo-maatregelen. Zo hebben we een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij ziektekostenverzekeraar CZ. Je krijgt daarmee korting op de premie van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen met specifieke Witteveen+Bos-afspraken over een aantal vergoedingen.

Overige vergoedingen
Witteveen+Bos kent vergoedingsregelingen voor woon-werkverkeer en verhuis- en herinrichtingskosten. Ook kennen we in bepaalde gevallen een representatiekostenvergoeding toe.

Studiefaciliteiten
We bieden onze medewerkers de mogelijkheid zich vakinhoudelijk te ontwikkelen door het volgen van een training of opleiding. Ons arbeidsvoorwaardenpakket ondersteunt dit met een studieregeling. Deze bestaat uit een vergoeding van de opleiding, de examenkosten en extra verlof. Naast externe opleidingen bieden we een uitgebreid pakket interne cursussen.

Meer weten?
Mocht je meer informatie willen over ons arbeidsvoorwaardenpakket, dan kun je contact opnemen met de HR afdeling.

Ontwikkelingsperspectieven

Lees meer

De interne en externe opleidingen

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden

Lees meer

Meer informatie?