Expertises

Binnen stedelijke omgevingen werken we vanuit verschillende expertises in nationale- en internationale projecten. Vanuit een multidisciplinaire aanpak lossen we complexe vraagstukken op. Door over de grenzen van vakgebieden heen te kijken, en door samenwerkingen aan te gaan met partners werken we continu aan kennisontwikkeling. Deze kennis zetten we in om veilig wonen en werken in stedelijke gebieden mogelijk te maken.