• Kademuren en bruggen

  • Straten, pleinen, fietsinfrastructuur en parken

  • Riolering en klimaatadaptatie

  • Kabels en leidingen

  • Omgevingsmanagement

Inrichting en assetmanagement openbare ruimte

De openbare ruimte is bepalend voor het aangezicht van steden en dorpen. Pleinen, kades, bruggen, wegen en parken maken de leefomgeving waarin iedereen zich dagelijks begeeft. Wij zetten ons met passie in voor de civieltechnische inrichting en instandhouding van deze civiele werken in onze gebouwde omgeving.

Wij inventariseren, onderzoeken, ontwerpen en bereiden projecten voor die gericht zijn op de vernieuwing en het beheer van de openbare ruimte. Voor gemeenten, provincies, ontwikkelaars en bouwondernemingen in heel Nederland werken wij aan de inrichting van straten, pleinen, fietsinfrastructuur en parken. De openbare ruimte van onze steden mooier en gezonder maken, met ruimte voor groen, spelen, wandelen en fietsen, dát is onze ambitie.

Hierbij verzorgen wij het civieltechnische ontwerp- en tekenwerk, en geven wij contractadvies bij zowel traditionele als innovatieve contractvormen. Wij leveren directievoering en toezicht tijdens de realisatiefase, en onze omgevingsmanagers zorgen voor de coördinatie en afstemming met stakeholders, voorafgaand en tijdens de realisatiefase van bouwprojecten. Wij denken en doen!

Daarnaast zijn we wij gespecialiseerd in het herstel van oude kademuren in historische binnensteden, in de totstandkoming van milieustraten en afvalbrengstations en in de vernieuwing en verlegging van kabels, leidingen en riolering.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie

Witteveen+Bos medewerker Richard Pater

Richard Pater

PMC-leider Stedelijke ontwikkeling

Jeroen Radix

Groepsleider Stedelijke infrastructuur