• Omgevingsvisie

  • Omgevingsplan

  • Projectbesluit

  • Omgevingsvergunning

  • Omgevingswaarde

Omgevingswet

De Omgevingswet brengt vanaf 2022 belangrijke veranderingen in de wet- en regelgeving voor de omgang met onze leefomgeving. Niet alleen een verandering van regels, maar ook een cultuurverandering naar meer integraliteit en gelijkwaardige samenwerking.

Met de komst van de omgevingswet nemen de instrumenten omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het projectbesluit de belangrijkste plekken in in ruimtelijke besluitvormingsprocedures. Daarbij is het van cruciaal belang om de juiste proces- en procedurestappen te doorlopen, en deze op de juiste wijze te verwoorden in besluitvormingsdocumenten.

Wij helpen onze opdrachtgevers bij de voorbereiding van ruimtelijke visies, projecten en programma’s die vallen onder het regime van de Omgevingswet. Ook helpen we bij de implementatie van de omgevingswet in organisaties en werkprocessen, door het verzorgen van cursussen, lezingen en beleidsverkenningen.

Wij hebben kennis van en ervaring met het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen, omgevingsvergunningen, projectbesluiten en verkenningen. Hierbij is het cruciaal om op de juiste wijze aandacht te schenken aan het afwegen van alternatieven en het tijdig en zorgvuldig betrekken van de omgeving.

Onze onderscheidende expertise op het gebied van milieueffectrapportage en verkenningen en onze ervaring met projectgerichte publieksparticipatie maken dat wij de juiste partner zijn om uw plannen en projecten onder de Omgevingswet door de noodzakelijke procedures te loodsen. Voor projecten die nu in voorbereiding zijn, maar pas in 2022 in procedure gaan, is het van groot belang om nu al te gaan werken met de nieuwe wet- en regelgeving. Witteveen+Bos helpt daar graag bij.

Deel deze pagina

Meer informatie

Witteveen+Bos medewerker Maurits Schilt

Maurits Schilt

PMC-leider Omgevingsrecht en vergunningen

Pieter Anne Faber

Groepsleider omgevingsrecht