Praktijkcursus over de Omgevingswet

Om overheidsprofessionals wegwijs te maken in de gewijzigde procedures voor ruimtelijke ordening en vergunningstrajecten, ontwikkelde Witteveen+Bos de praktijkcursus Omgevingswet. Essentieel onderdeel van de cursus is het in de praktijk werken met en toepassen van de Omgevingswet.

Radicaal andere werkwijze

26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en 75 verordeningen worden teruggebracht tot één rechtssysteem. Voor personeel in het ruimtelijke domein betekent dit meestal een radicaal andere werkwijze. De cursusleiders delen hun kennis en ervaring met overheidsprofessionals, om hen op basis van een praktische toelichting van het theoretische kader van instrumenten te voorzien.

De Omgevingswet in de praktijk toepassen

Actuele zaken waarmee gemeente, milieudienst of waterschap te maken heeft, dienen als uitgangspunt om te leren hoe de Omgevingswet moet worden toegepast. Op deze manier worden alle aandachtspunten en uitdagingen behandeld. De inhoud en lengte van de cursus kan in overleg met de cursusleiders worden aangepast.

Als projectorganisatie bouwt Witteveen+Bos snel ervaring op met de nieuwe Omgevingswet. "Wij helpen onze klanten bij het opstellen van omgevingsplannen en geven advies over procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen. Via de praktijkcursus is deze praktijkervaring met de Omgevingswet beschikbaar voor iedereen die actief is in het ruimtelijke domein en op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving", aldus cursusleiders Claartje Zomer en Justin Keizer.

Het programma

Afhankelijk van het vooraf geselecteerde programma beschikt u na de praktijkcursus over de volgende vaardigheden en kennis:

  • Basiskennis over de Omgevingswet;
  • Werken met het omgevingsplan, de waterschapsverordening, het milieubesluit en de omgevingsvergunning;
  • Kennis van alle activiteiten die buiten het omgevingsplan en/of de projectbeslissing vallen en het vermogen om vergunningen hiermee te harmoniseren;
  • Werken met activiteiten onder een omgevingsvergunning (technische bouwactiviteit, milieubelastende activiteit, omgevingsplanactiviteit);
  • De portefeuille: technische en ruimtelijke constructie scheiden;
  • Wie is het bevoegd gezag?;
  • Bepaling van de randvoorwaarden voor indiening en het beoordelingskader van een omgevingsvergunning;
  • Procedures en wettelijke bescherming ten aanzien van de Omgevingswet;
  • Werken met overgangsrecht en decentralisatiewet.

Uitmuntende beoordeling door deelnemers

Deelnemers van gemeenten en andere overheden uit heel Nederland beoordelen onze praktijkcursus gemiddeld met een 8,3. Hieronder vindt u enkele opmerkingen uit de beoordelingen:

'Eindelijk is er een cursus waarbij we in de praktijk met de wet aan de slag gaan.'

'De cursusleiders zijn enthousiast en hebben waardevolle praktijkervaring met de Omgevingswet.'

'Input van kwesties uit onze eigen gemeente helpt om de hiërarchie van de Omgevingswet beter te begrijpen en toe te passen.'

'Witteveen+Bos biedt veel ruimte voor afstemming met onze eigen afdeling en gemeente.'

'De focus ligt op toepassing in onze eigen dagelijkse praktijk; zeer waardevol.'

Voor wie is deze praktijkcursus bedoeld?

Wij verzorgen praktijkcursussen op maat voor gemeenten, milieudiensten of waterschappen.

Elke praktijkcursus wordt vooraf inhoudelijk afgestemd op de behoeften van de opdrachtgever en is bedoeld voor alle medewerkers in het ruimtelijk domein en verantwoordelijken voor vergunningen, toezicht en handhaving, zoals vergunningverleners, ontwerpbeoordelaars, handhavers, personeel van de afdelingen bezwaar en beroep, projectleiders, uitvoeringsjuristen en frontofficepersoneel.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Environmental and Planning Act
omgevingswet@witteveenbos.com
<>