Digitale transformatie

Versneller bij complexe vraagstukken

De wereld staat voor fundamentele maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie, de woningbouwopgave, de mobiliteitstransitie, de transitie naar de circulaire economie en klimaatadaptatie. Bij het duurzaam versnellen en verslimmen van deze transities is digitale technologie een essentiële en stuwende factor.

Duurzaam versnellen en verslimmen

Digitalisering maakt het mogelijk om processen en mensen met elkaar te verbinden. Dankzij deze (nieuwe) verbindingen kunnen we steeds complexere opgaven oplossen. En bijdragen aan het stimuleren van een gezonde en duurzame leefomgeving. Hoe meer we in contact zijn met elkaar en de wereld, hoe hoogwaardiger de oplossingen. Zowel in kwaliteit, snelheid en kosten, maar ook bij het vereenvoudigen voor en betrekken van grotere groepen mensen.

Als probleemoplossers zoeken we altijd naar nieuwe mogelijkheden voor betere oplossingen binnen onze projecten en adviseringstrajecten. Bij het duurzaam oplossen van de complexe en integrale vraagstukken van deze tijd is Witteveen+Bos overtuigd van de meerwaarde van nieuwe digitale technologie. Onder meer door de kracht van AI, machine learning, big data en virtual reality te benutten.

Digitale participatie

Door deze en andere technologie te combineren met specifieke domeinkennis van onze ingenieurs en adviseurs, zijn wij in staat om - samen met onze opdrachtgevers en partners - nog slimmer te werken aan complexe uitdagingen. Door complexe berekeningen te automatiseren kunnen we ons meer focussen op de toepassing van deze berekening. Parametrisch ontwerpen stelt ons in staat om meer kennis, data en variabelen mee te nemen. Waardoor we tot nog betere integrale oplossingen komen.

Door digitale participatie mogelijk te maken en oplossingen visueel en interactief te presenteren kunnen bewoners en andere stakeholders zelf aan de knoppen draaien. Ook combineren we data en genereren we nieuwe data om ketenpartners belangrijke (nieuwe) inzichten te bieden.

+Circular Design Tool

De +Circular Design tool beoordeelt een ontwerp van een bouwwerk of installatie op duurzaamheid en circulariteit.
Een foto van een rond gebouw.