Veel civiele kunstwerken worden gesloopt of vervangen wanneer ze het einde van hun technische levensduur bereiken. Deze grootschalige vervangingsopgave biedt kansen om circulair te werken en bij te dragen aan de Nederlandse ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Om deze kansen te verzilveren moet je weten welke hergebruiksmogelijkheden er zijn. De +Reuse Quickscan helpt bij besluitvorming over herbruikbare assets, met diepgaande grondstoffenkennis en snelle waardebepaling.

Impact van de bouwsector

De impact van de bouwsector is groot: zij is in Nederland jaarlijks verantwoordelijk voor 50% van het grondstofverbruik, 35% van de CO2 -uitstoot en voor de productie van zo’n 25 megaton afval. Hoewel 95% van het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt, gebeurt dit vooral op lage niveaus, zoals voor weginfrastructuur en funderingen. De opkomende vervanging- en renovatie opgave vraagt om verhoogd hergebruik van componenten om grondstofverbruik te verminderen. De +Reuse Quickscan geeft inzicht in de hergebruik potentie.

Een foto van een bouwplaats. Je ziet twee bouwkranen en een gedeelte van een gebouw.

+Reuse Quickscan helpt asset owners en beheerders

De +Reuse Quickscan is te gebruiken door asset owners die over het beheer van infrastructurele objecten gaan. Denk aan Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten en overige private asset beheerders. In de +Reuse Quickscan combineren we slimme software met onze ervaring en constructieve kennis. Met de tool beoordeel je snel en eenvoudig of hergebruik van bestaande betonnen componenten haalbaar is. De +Reuse Quickscan kan per project naar wens worden ingericht.

Een foto van een tunnel. De tunnel is van beton.

Volledig inzicht in milieu-impact en kosten

De +Reuse Quickscan tool biedt een uitgebreider inzicht in hoe de keuze van bouwmethode het milieu beïnvloedt. De tool vergelijkt de Milieu Kosten Indicator (MKI) en de CO2-voetafdruk van twee opties: 1) het hergebruiken van nieuwe onderdelen en 2) het construeren van nieuwe elementen. Deze evaluatie is gebaseerd op hoeveelheden, wat niet alleen de ecologische implicaties benadrukt, maar ook directe kosten verbindt aan specifieke onderdelen. Hierdoor krijg je helder inzicht in welke onderdelen van assets op welke manier en met welke impact hergebruikt kunnen worden.

Een collage van 2 afbeeldingen. Op beide zijn betonnen elementen te zien.

Vier stappen

De werkwijze van de +Reuse Quickscan bestaat uit vier hoofdstappen:

1. Een decompositie voor het te beoordelen object maken we conform de NEN-2767 norm.

2. Beoordeling per componenten op basis van verschillende vragen en criteria. De drie belangrijkste criteria zijn:

- Materiaalkwaliteit: Zijn er giftige materialen aanwezig? Wat is de staat van onderhoud? Wat is de resterende levensduur?

- Deconstructie: Welk type verbinding wordt gebruikt? Hoe kan het onderdeel worden geëxtraheerd?

- Toepasbaarheid: Wordt er nog steeds voldaan aan de ontwerpeisen? Is het een gestandaardiseerd component?

3. De criteria voeren we in een scoresysteem dat wordt gebruikt om de geschiktheid van hergebruik van componenten te analyseren.

4. Advies over de potentiële herbruikbaarheid van een onderdeel. We wijzen op potentiële risico's voor hergebruik en waar nodig aanbevelingen voor verder onderzoek.

Een foto van een grote betonnen paal onder een weg.

Voordelen van de +Reuse Quickscan

Snel inzicht en advies

De +Reuse Quickscan geeft snel inzicht en advies over de herbruikbaarheid van bestaande assets.

Circulariteit

De +Reuse Quickscan helpt met het realiseren van de overheidseisen om in 2050 volledig circulair te zijn.

Aanpasbaar/flexibel

Eenvoudig in te richten per projectbehoefte van verschillende asset owners.

Meer weten over de +Reuse Quickscan?

Josh helpt klanten om duurzame en circulaire oplossingen voor bestaande infrastructuur te begrijpen en toe te passen.

Josh Sykesf.jpg
Josh Sykes Sustainability consultant specialised in existing infrastructure