Bij een traditioneel ontwerp stop je materialen in je ontwerp en daar houdt het op. Bij een circulair ontwerp is een object een tijdelijke opslagplaats van materialen. De +Circular Design Tool geeft de herkomst van materialen weer, maar ook waar ze naartoe kunnen als de levensduur van het bouwwerk ten einde is.

+Circular Design Tool onmisbaar bij duurzame en circulaire ontwerpen

Duurzaamheid en circulair design zijn steeds vaker de uitgangspunten bij het ontwerp van bouwwerken en installaties. Opdrachtgevers, aannemers en ontwerpers moeten al in een vroeg stadium nadenken over materialen en de mogelijkheden tot hergebruik. De keuzemogelijkheden, de vele varianten en berekeningen die dat tot gevolg hebben, kunnen hier een struikelblok vormen. De +Circulair Design Tool die Witteveen+Bos hiervoor heeft ontwikkeld, vereenvoudigt dit proces en maakt circulariteit meetbaar, bespreekbaar en vergelijkbaar.

De basis voor een onderscheidend ontwerp

Opdrachtgevers die een duurzaam ontwerp willen kunnen een circulair gestuurd ontwerp laten maken. Met de +Circular Design Tool worden de kansen en kaders voor circulaire oplossingen bepaald. Daarnaast is het voor aannemers een aantrekkelijke oplossing doordat zij zich hiermee onderscheiden in de markt.

Duurzaam en circulair ontwerpen is een belangrijke discipline voor Witteveen+Bos. Er is geen uniforme methodiek voor duurzaam ontwerpen en bouwen, maar wij hebben samen met Rijkswaterstaat circulaire ontwerpprincipes opgesteld. De +Circular Design Tool is hiervan het praktische resultaat.

Foto van een waterzuiveringsbak.

Alle kerncijfers overzichtelijk in beeld

De instroom in de +Circulair Design Tool is opgedeeld in hergebruikte materialen, biobased materialen en delfstoffen die steeds opnieuw moeten worden gewonnen. De uitstroom is opgesplitst in onderdelen die direct kunnen worden hergebruikt, onderdelen die na een verwerkingsproces opnieuw te gebruiken zijn (down cycling) en delen van het ontwerp die zullen eindigen als afval. Daarnaast wordt de milieu-impact, zoals de milieukostenindicator (MKI) en de CO2-uitstoot, van het te ontwerpen bouwwerk in beeld gebracht.

De gebruiker krijgt deze facetten te zien in een overzichtelijk dashboard. Het ontwerp is gevisualiseerd en ontwerp-varianten zijn met elkaar te vergelijken. Met een Sankey-diagram, een stroomdiagram, worden de materiaalstromen inzichtelijk gemaakt.

Een computer, op het scherm zie je een visualisatie van de +Circulair Design Tool.

Concrete stap naar circulaire economie

+Circulair Design is maatschappelijk zeer relevant, vanwege de urgentie om concrete stappen te zetten richting een circulaire economie. Om de doelen in 2030 en 2050 te kunnen halen, moeten renovaties en nieuwbouw per direct circulair ontworpen, voorbereid, ingekocht en gerealiseerd worden. De stap van beleid naar uitvoering is actueel, maar veel organisaties worstelen hier nog mee. Wij koppelen doelstellingen aan concrete en realiseerbare oplossingen.

Foto van de bio-based fietsbrug Ritsumasyl.

Voordelen van de +Circular Design Tool

Visueel en daardoor vergelijkbaar

De +Circular Design Tool maakt circulariteit visueel, meetbaar, bespreekbaar en vergelijkbaar.

Hanteerbare parameters

Op het dashboard van de +Circular Design Tool zie je circulariteit uitgedrukt in hanteerbare parameters.

Monitoren gedurende het hele proces

Door inzet van de +Circular Design Tool kan je de circulariteit gedurende het gehele project, van ontwerp tot realisatie van de bouw, monitoren.

Meer weten?

Rob geeft inzicht in de milieu-impact van ontwerpen. Hij kijkt samen met de klant naar strategieën en oplossingen om duurzamer, maatschappelijk verantwoord en toekomstgericht te ontwerpen. 

Rob Dijckerf.jpg
Rob Dijcker Consultant & Team lead Circular Solutions