+Circular Design tool ingezet voor vervanging en renovatie Cruquiusbrug

Provincie Noord-Holland

Veel bruggen in ons land zijn de komende periode aan vervanging toe. Ze zijn veelal in de eerste helft van de vorige eeuw gebouwd en dat betekent in veel gevallen dat ze aan het eind van hun levensduur zijn, mede door de toegenomen verkeersintensiteit. De Cruquiusbrug bij Heemstede bestaat uit twee delen. Het oudste deel, gebouwd in 1932, staat op het punt om vervangen te worden. De Provincie Noord-Holland werkt hierbij samen met de specialisten van Witteveen+Bos.

Klantvraag/-probleem

De provincie Noord-Holland wil in het kader van de klimaatdoelstellingen het voortouw nemen bij het circulair bouwen. Bij het vervangen van de Cruquiusbrug zijn grote ambities uitgesproken. De nieuwe brug moet energieneutraal, circulair en onderhoudsarm worden. Het is de eerste brug in ons land die onder die voorwaarden wordt vervangen.

Met de partners in het project: de gemeenten Heemstede en Haarlemmermeer, de vervoersregio Amsterdam en het Hoogheemraadschap Rijnland, zijn deze ambities vastgelegd. Ook is bij de aanbesteding direct gekeken naar welke ambities mogelijk zijn. Daarbij zijn de inschrijvers uitgedaagd op deze terreinen meer te bieden dan standaard gebruikelijk is. Om deze ambitie vast te stellen en de mogelijkheden te onderzoeken, is de +Circulair Design tool van Witteveen+Bos gebruikt.

Oplossing voor de klant

De Provincie Noord-Holland kiest bij de Cruquiusbrug voor het principe van modulaire bouw (IFD: Industrieel, Flexibel en Demontabel). Hierbij wordt gewerkt met een industriële productie van elementen met standaardmaten. Door deze standaardisatie van de verbindingen van de bouwdelen zijn de vervangingskosten lager en de mogelijkheden voor hergebruik groter.

Door gebruik te maken van een materialenpaspoort en de +Circulair Design Tool is er bij iedere fase van het project inzicht in de mate van circulariteit. Hierdoor kunnen makkelijker keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld om delen of materialen uit de oude brug weer terug te brengen in de nieuwe constructie of om ze te hergebruiken in een ander project.   

Totaalfoto van de Cruquiusbrug.

Implementatie

Het materialenpaspoort en de +Circulair Design Tool zijn bij het eerste ontwerp van (het nieuwe deel van) de Cruquiusbrug ingezet om vast te stellen in hoeverre de ambities van de provincie kunnen worden omgezet in een aanbestedingsaanvraag. Gedurende het project zal de tool vaker worden gebruikt om te toetsen of er nog nieuwe kansen voor hergebruik zijn ontstaan. De opdrachtgever en Witteveen+Bos zien dit als een groeiproject, een circulair gestuurd ontwerpproces.

Waarde voor de Provincie

De ervaringen die met de Cruquiusbrug worden opgedaan, worden ook gebruikt voor de nieuwe Stolperbasculebrug (bij Schagen). De Provincie maakt hier samen met Witteveen+Bos een nieuw ontwerp voor, volgens dezelfde principes als bij de brug in Heemstede. Hierdoor wordt voldaan aan de eisen die de provincie zelf heeft geformuleerd:

  • minder CO2 uitstoot;
  • minder primair grondstoffengebruik.

Achtergrondinformatie

De +Circulair Design Tool kan ook voor andere objecten worden toegepast. De focus ligt nu op bruggen vanwege de vervangingsopgave die er (in heel Nederland) ligt. De provincie Noord-Holland wil de circulaire werkwijze voor zichzelf en andere provincies in gang zetten.

+Circular Design Tool

De +Circular Design tool beoordeelt een ontwerp van een bouwwerk of installatie op duurzaamheid en circulariteit.
Een foto van een rond gebouw.

Meer weten?

Rob geeft inzicht in de milieu-impact van ontwerpen. Hij kijkt samen met de klant naar strategieën en oplossingen om duurzamer, maatschappelijk verantwoord en toekomstgericht te ontwerpen. 

Rob Dijckerf.jpg
Rob Dijcker Consultant & Team lead Circular Solutions