Bewoners en andere belanghebbenden op een efficiënte en effectieve manier betrekken bij ruimtelijke projecten is een uitdaging. Voor veel omgevingsmanagers en communicatiemanagers zijn matig bezochte klankbordavonden of spraakverwarringen door uiteenlopende kennisniveaus geen onbekende fenomenen. InBeeld is een beproefde online participatietool en neemt daarnaast veel hobbels in de communicatie over projecten weg.

Meer tevreden bewoners

Bewoners in een vroeg stadium betrekken bij projecten in hun eigen leefomgeving levert vaak betere resultaten op en meer tevreden bewoners. Ook is participatie met de komst van de nieuwe Omgevingswet voor veel type projecten een verplicht onderdeel geworden. Witteveen+Bos is bij de ontwikkeling van veel projecten in de ruimtelijke ordening betrokken en heeft ruime ervaring opgebouwd door het contact met vele stakeholders: zowel experts als leken en zowel professionals als omwonenden. Om dit contact zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren hebben we InBeeld ontwikkeld.

InBeeld als online aanvulling

InBeeld is bij Witteveen+Bos vaak onderdeel van een totaal participatietraject, waar onder andere ook de klassieke bewoners- en klankbordavonden deel van uitmaken. Deze tool is een online aanvulling die ook bewoners aanspreekt die al gewend zijn aan digitale informatie-uitwisseling.

Witteveen+Bos zet een online omgeving op en ondersteunt bij het genereren van content en met de interactie, inclusief de verwerking van reacties en de terugkoppeling op het online platform. Geïnteresseerden vinden zo 24/7 de actuele informatie en kunnen de voortgang van het project stap voor stap volgen. Zo kan InBeeld ondersteunen op verschillende tredes van de participatieladder. Het kan worden ingezet als medium om informatie te ‘zenden’, maar ook om actief informatie uit de omgeving op te halen.

Een illustratie van een tablet en twee handen. Op de tablet zie je een plattegrond van een brug en wegen. Ook zie je reactie's van een buurtbewoner die zich afvraagt waar ze nu haar auto moet parkeren.

InBeeld in de praktijk

InBeeld is inmiddels succesvol ingezet door 35 gemeentes en bedrijven in Nederland, Singapore en België. Met als doel om de participatie van bewoners of andere belanghebbenden te vergroten. Een sprekend voorbeeld is de gemeente Schiedam waarvoor Witteveen+Bos het inrichtingsplan heeft gemaakt. Met InBeeld hebben we de bewoners van de Hogendorpstraat e.o. hierbij betrokken. De mogelijkheid om hier te reageren is inmiddels gesloten, maar het platform geeft een goede indruk van de mogelijkheden van InBeeld. Ga hier naar het InBeeld platform van gemeente Schiedam.

Een illustratie van twee handen die een tablet vasthouden. Op de tablet zie je een alternatief staan voor de huidige brug.

Voordelen van InBeeld

Meer en kwalitatieve feedback

De online omgeving maakt het makkelijk opvattingen van bewoners en belanghebbenden op te halen. Bewoners kunnen 24/7 reageren.

Transparante communicatie

Vragen en reacties zijn voor iedereen in te zien en/of te becommentariëren. De soms complexe informatie wordt op InBeeld op een begrijpelijke wijze gepresenteerd.

Ondersteunend aan de Omgevingswet

InBeeld biedt een goed platform om ondersteunend aan de Omgevingswet actief aan participatie te doen.

Meer weten?

Als productingenieur werkt Martijn aan het doorontwikkelen en op de markt brengen van de digitale producten van Witteveen+Bos. Dit omvat ook het InBeeld-platform.

Martijn Nieuwenhuijseg.png
Martijn Nieuwenhuijse Product engineer
martijn.nieuwenhuijse@witteveenbos.com