We lopen naar de supermarkt, wandelen van het station naar onze familie of maken een mooie tocht: we lopen allemaal. Dat biedt voordelen, want het is gezond, goed voor het milieu en lopende mensen maken een buurt levendig en sociaal. Daarom willen steeds meer steden de fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken voor voetgangers en werken projectontwikkelaars en stedenbouwers aan het ontwikkelen van duurzame en actieve wijken.

Probleem: waar is de voetganger? 

Steden missen de informatie en instrumenten om de aanwezigheid van voetgangers, knelpunten in het netwerk en aantrekkingsfactoren in kaart te brengen. Dat maakt het moeilijk om onderbouwd voetgangersbeleid te maken, effectieve keuzes te maken voor stedelijke ontwikkeling en goed beheer in te richten.

Ontwikkelaars en ontwerpers hebben geen mogelijkheden om snel kwantitatief de kwaliteit en ontsluiting van de loopinfrastructuur binnen een ontwerpproces te evalueren en te monitoren. De LoopMonitor biedt hulp.

Samen met de gemeente Rotterdam heeft Witteveen+Bos door de inzet van de LoopMonitor de 2e prijs gewonnen op het CVS congres, lees meer over de prijs, de paper en de toekomstplannen.

Een stoplicht voor voetgangers dat op groen staat.

Inzicht in de voetganger en het voetgangersnetwerk

Het team van data- en mobiliteitsexperts van Witteveen+Bos heeft in samenwerking met gemeente Rotterdam de LoopMonitor ontwikkeld. Dit data-gedreven analyse platform geeft inzicht in de voetganger en het voetgangersnetwerk, zodat steden en ontwikkelaars actief kunnen prioriteren en ontwerpen voor deze duurzame, efficiënte en actieve modaliteit. De LoopMonitor geeft informatie op wijk- of stadsniveau en toont de intensiteit, capaciteit en kwaliteit voor voetgangers op straatniveau.

Een plattegrond van Rotterdam. Met kleuren is de loopintensiteit aangegeven.

De LoopMonitor geeft antwoord

De LoopMonitor analyseert op basis van een Machine Learning model de patronen van de voetgangers van jouw stad en produceert kaartlagen die antwoord geven op vragen zoals:

  • Waar lopen mensen? Waar is het druk en waar is het juist rustig?

  • Welke factoren zijn bepalend voor de lokale voetgangers? Wat is de waarde van groen, voorzieningen en brede trottoirs in de omgeving?

  • Wat is de impact van een ruimtelijke interventie op de voetgangersintensiteit? Wat doet een voetgangersbrug op dit punt, of juist daar?

Met behulp van de LoopMonitor kan je dus:

  • overzicht krijgen van de verdeling van voetgangersintensiteiten op wijk - of straatsegmentniveau
  • leren welke verschillnde ruimtelijke factoren bepalend zijn voor deze verdeling
  • kwantiatieve vergelijkingen maken van straten en wijken
  • de impact van de ruimtelijke beleidsscenario's en ontwerpen op voetgangers objectief en kwanitatief voorspellen
Een afbeelding uit de LoopMonitor. Je ziet de verschillende kaartlagen.

Voordelen van de LoopMonitor

Compleet en gedetailleerd inzicht

De LoopMonitor geeft inzicht op straat-, wijk- en stadsniveau in zowel de huidige als de toekomstige situatie.

Datagedreven prioriteren en plannen

De LoopMonitor is een data-gedreven analyse platform dat inzicht geeft in de voetganger en het voetgangersnetwerk. Steden en ontwikkelaars kunnen hierdoor actief prioriteren en plannen.

Objectief en kwantitatief afwegen van beleid, ontwerpen en scenario’s

Op basis van een Machine Learning model worden de patronen van de voetgangers in kaart gebracht. Dit biedt inzicht en maakt keuzes maken gemakkelijker.

Meer weten?

Wim adviseert op het gebied van integrale mobiliteitsoplossingen. De LoopMonitor helpt daarbij om de kwaliteit van voetgangersnetwerken in kaart te brengen.

BERW3 (1)f.jpg
Wim van den Berg Group leader sustainable mobility and spatial planning