Er wordt steeds meer plek ingeruimd voor de fiets bij het vaststellen van duurzaam gemeentelijk en provinciaal vervoersbeleid. Als beleidsmaker of adviseur moet je bij het verbeteren van de fietsinfrastructuur rekening houden met fietsgebruik, maar ook met uiteenlopende type fietsen en doelgroepen. Daarvoor is het nodig dat je beleidskeuzes objectief kunt onderbouwen met cijfers.

Fietsverkeer in goede banen

Doorstromers, racers, opletters en genieters strijden op onze fietspaden dagelijks om voorrang. Dit fietsverkeer in goede banen leiden, vraagt niet alleen veel creativiteit, maar vooral ook inzicht in actuele fietsstromen. Het stimuleren van het fietsgebruik past in het streven naar een gezonde en veilige omgeving. De fietsindustrie speelt hierop in door een diversiteit aan fietsen aan te bieden, waar de elektrische fietsen en de snelle pedelecs een steeds groter aandeel innemen. De gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur moet hiermee gelijke pas houden. De huidige capaciteitsknelpunten geven aan dat dit geen eenvoudige opdracht is.

Fietsers  in Amsterdam.

De FietsMonitor biedt inzicht met data

De FietsMonitor van Witteveen+Bos helpt je om met data het fietsverkeer in beeld te brengen, knelpunten te signaleren en het effect van maatregelen te bepalen. Met de FietsMonitor benut je bestaande (openbare) data en kun je eventueel zelf relevante lokale data toevoegen. Hiermee kan je het fietsbeleid en beleidsmaatregelen kwantitatief onderbouwen. Dat helpt je de route naar realisatie te versnellen en het voorkomt dat je inschattingsfouten maakt die in een later stadium tot ongewenste situaties leiden. 

Een collage van drie afbeeldingen: een vrouw op de fiets, verschillende staafdiagrammen en een plattegrond van Haarlem.

Voordelen van de FietsMonitor op een rij

Direct visueel inzicht

De FietsMonitor geeft je een objectief inzicht van de fietsstromen, de veiligheid, de doorstroming en van de capaciteit en de staat van het fietsnetwerk.

Onderbouwing van fietsbeleid

Doordat je inzicht krijgt in het fietsverkeer en de impact van maatregelen kan inzien, kun je zelf de prioriteiten in het fietsbeleid stellen. Je krijgt namelijk een objectief beeld van de bestaande fietsstromen.

Laagdrempelig en eenvoudig in gebruik

Je werkt in een interactieve web-omgeving waarbij je zelf de informatielagen kunt samenstellen. Je kunt eenvoudig de impact van fietsmaatregelen inzichtelijk maken.

Meer weten?

Sander is als verkeerskundige data-scientist de bedenker, ontwikkelaar en product owner van de FietsMonitor.

Sander Veenstraf.jpg
Sander Veenstra Project Engineer Urban Mobility