FietsMonitor ingezet voor validatie structuurontwerp Entree Zoetermeer

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1662933600000) }}

De Entree is een ontwikkelgebied in Zoetermeer. Dit voormalige kantorenpark wordt omgetoverd tot aantrekkelijke woonwijk met een goede verbinding naar de stad en het openbaar vervoer. Bij deze herinrichting wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren. Daarom moest het ontwerpteam vroegtijdig zicht hebben op de vraag: ‘wat is de impact van de ontwerpvarianten op het toekomstige fietsverkeer?’.

Hoe optimaliseer je het fietsnetwerk rond een stad?

Allereerst zijn de ambities van de gemeente opgesteld in het structuurontwerp. Hierin staat onder meer hoe het huidige fietsnetwerk wordt uitgebreid. Hiervoor is een klankbordgroep in het leven geroepen die vanuit persoonlijke ervaring uit de buurt en de stad in gesprek gaat met de ontwerpers en het projectteam. Zodoende borgt de gemeente dat er een participatief en gevalideerd definitief ontwerp tot stand komt.

De FietsMonitor voorspelt de toekomstige fietsstromen

Voor dit project is de FietsMonitor ingezet. Eerst is het huidige fietsnetwerk in kaart gebracht door diverse databronnen te koppelen. De FietsMonitor visualiseert de huidige intensiteiten in het fietsnetwerk op de kaart. Vervolgens is de geplande fietsinfrastructuur uit het structuurontwerp toegevoegd en zijn de toekomstige fietsintensiteiten berekend en gevisualiseerd. Ook woningen, winkels, scholen, bushaltes, kantoren en andere fietsbestemmingen zijn meegenomen in de berekeningen. Omdat het structuurontwerp veel informatie bevat is het mogelijk een fijnmazige berekening en voorspelling te maken met de FietsMonitor.

Een collage van 3 afbeeldingen. Onder andere die fietsintensiteit van het gebied is te zien.

Evaluatie van het structuurontwerp met de FietsMonitor en de klankbordgroep

Zowel de informatie van de FietsMonitor als de validatie vanuit de klankbordgroep zijn gebruikt om het ontwerp te evalueren en, waar mogelijk, te optimaliseren. Zo bleken enkele fietsverbindingen een groot positief effect te hebben op fietsgebruik. Er ontstaat een totaalbeeld van mogelijke ontbrekende schakels. Daarbij viel op dat het fietspad langs een belangrijke weg problematisch veel fietsverkeer zou aantrekken en enkele verbindingen behoorlijk druk zouden worden. Dit zou nadelig effect op de fietservaring kunnen hebben. Vervolgens is het FietsMonitor team in gesprek gegaan met de klankbordgroep, waarbij de klankbordgroep is uitgenodigd om nieuwe varianten en scenario’s uit te schetsen waardoor de fietser nog meer wordt bediend.

Vier varianten bepalen, doorrekenen en analyseren

In overleg met de klankbordgroep zijn vier varianten gedefinieerd die vervolgens doorgerekend zijn met de FietsMonitor. De varianten waren:

  1. Het toevoegen van twee fietsoversteken over een autoweg met een grote barrièrewerking tussen het oostelijke en westelijke deel van het plangebied..
  2. Het toevoegen van een directere fietsverbinding naar het station van Zoetermeer.
  3. Het fietsnetwerk tijdens de bouwwerkzaamheden: het scenario dat wel alle functies in het plangebied zijn gerealiseerd maar nog niet alle fietsinfrastructuur er ligt. Hier is dus de factor tijd meegenomen.
  4. Een extra fietsdoorsteek tussen het zuidelijke en oostelijke plangebied.
Een collage van verschillende afbeeldingen van de FietsMonitor in Zoetermeer.

De effecten van de varianten weergegeven in de FietsMonitor

Alle varianten zijn in de FietsMonitor doorgerekend. Dit gaf inzicht in hoe het ontwerp van de fietsinfrastructuur vanuit het oogpunt van de fiets verder kan worden geoptimaliseerd. Het team heeft samen met de klankbordgroep de resultaten op detailniveau kunnen bespreken, omdat de visualisaties en effecten helder en gebruikersvriendelijk zijn weergegeven en er kon worden ingezoomd op deelgebieden kreeg de groep een duidelijk beeld en gevoel bij de effecten van hun varianten.

Nieuwe versie structuurontwerp met meer oog voor de fietser

Het projectteam van de herontwikkeling heeft de evaluatie van zowel het structuurontwerp als ook de diverse varianten meegenomen in het ontwerp. Ook woningen, kantoren, voorzieningen en andere zaken die impact hebben op fietsverkeer, staan in dit ontwerp aangegeven. Dit alles vormt belangrijke input tijdens de volgende ontwerpfase van het project en heeft er al in geresulteerd dat een aantal fietsroutes zijn aangepast op basis van de uitkomsten van de FietsMonitor. Dit zal zeker bijdragen aan het doel het fietsgebruik te stimuleren.

Meer weten?

Sander Veenstraf.jpg
Sander Veenstra Project Engineer Urban Mobility
<>