FietsMonitor analyse Mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid

Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem werkt aan een nieuw mobiliteitsknooppunt genaamd ‘Nieuw-Zuid’. Naast ongeveer 2.000 nieuwe woningen, komen er ook meerdere winkels én een regionale mobiliteitshub. De hub bestaat onder meer uit een ondergrondse fietsstalling met plek voor 2.500 fietsen. Voor het ontwerp van de hub is de fietsinfrastructuur in de directe omgeving meegenomen, maar de fietsritten reiken verder dan alleen de directe omgeving van de hub. Om mogelijke knelpunten in het nieuwe fietsverkeer van- en naar de hub te bepalen is de FietsMonitor ingezet.

Datagedreven aanpak met de FietsMonitor

Om de potentiële knelpunten systematisch in beeld te brengen is een datagedreven analyse uitgevoerd. De FietsMonitor is hiervoor de basis geweest. Voor relevante treinstations en bushaltes zijn de volgende vragen beantwoord:

- Hoeveel fietsers komen er vandaan?
- Hoeveel fietsers gaan er naartoe?
- Waar komen de fietsers vandaan?
- Welke routes leggen de fietsers dan af?

Vervolgens zijn de groeiscenario’s voor het nieuwe mobiliteitsknooppunt bepaald door de gemeente. Op basis van deze scenario’s heeft Witteveen+Bos met de FietsMonitor potentiële fietsknelpunten in kaart gebracht op het gebied van capaciteit, doorstroming, comfort, veiligheid en ontbrekende schakels.

Fietsstromen van- en naar treinstations en bushaltes

De fietsstromen van- en naar de treinstations in Haarlem zijn bepaald aan de hand van onder andere de volgende data:

1. De hoeveelheid in-en uitstappers per station per dag.
2. Het aandeel van de fiets in het zogenaamde ‘voor- en natransport’ van het openbaar vervoer (data van de Nederlandse Spoorwegen).
3. De afstanden die fietsers van en naar het station maken/fietsen voor de treinrit (data vanuit OnDerweg in Nederland (ODiN)).

Voor de fietsstromen naar bushaltes is eerst het aantal fiets-bus ritten vastgesteld en aan de hand van de ritlengteverdeling (ODiN) zijn de fietsroutes bepaald.

Collage van drie fotos met kaarten uit de FietsMonitor en een foto van station Haarlem.

Zodoende is specifiek inzicht gegenereerd in fietsverplaatsingen van-  en naar treinstations en bushaltes. In combinatie met de fietsstromen uit de FietsMonitor Haarlem is de totale fietsstroom bepaald.

Toekomstige fietsstromen naar de mobiliteitshub

Met de ontwikkeling van het stedelijk knooppunt Nieuw-Zuid en de mobiliteitshub is de verwachting dat de fietsstromen van- en naar de nieuwe hub zullen veranderen. Voor de toekomstige situatie zijn een drietal scenario’s gedefinieerd, waarin zowel de nieuwe mobiliteitshub is verwerkt, als ook de algemene groei in het fietsverkeer. Dit resulteert in een overzicht van belangrijke fietsstromen van- en naar de mobiliteitshub in relatie tot het bestaande fietsverkeer in Haarlem. De FietsMonitor heeft op de nieuwe fietsstromen en de mogelijke nieuwe en/of verergerde knelpunten in het Haarlemse fietsnetwerk in kaart gebracht.

Potentiële knelpunten in kaart gebracht

In de analyse van potentiële knelpunten worden vijf aspecten benoemd:

  1. Capaciteit 
  2. Comfort
  3. Doorstroming
  4. Veiligheid
  5. Ontbrekende schakels

Op basis van deze aspecten is een knelpuntanalyse gemaakt voor bestaande en/of nieuwe knelpunten in de nieuwe fietsstromen. Deze analyse is uitgevoerd voor de fietsroutes waar een groei in het fietsverkeer door de nieuwe mobiliteitshub wordt verwacht.

Collage van kaarten gemaakt met de FietsMonitor en een foto van Haarlem.

Wat betreft comfort is bepaald dat met name de fietsvoorzieningen ten westen van de nieuwe mobiliteitshub niet voldoen aan het wensbeeld van het type verharding. Uit de analyse van ontbrekende schakels komt naar voren dat met name de verbinding met het zuiden van Haarlem en Heemstede matig is en dat daar wellicht een schakel ontbreekt.

Input voor ontwikkeling Haarlem Nieuw-Zuid

De analyse is gevisualiseerd in een kaartoverzicht van potentiële knelpunten. Het vormt belangrijke informatie voor de verdere planvorming rond het stedelijk knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. De FietsMonitor heeft hiermee een bijdrage geleverd aan het inzichtelijk maken van verschillende groeiscenario’s, de impact op de fietsstromen en het datagedreven onderbouwen van de te maken keuzes.

Sander Veenstraf.jpg
Sander Veenstra Project Engineer Urban Mobility

FietsMonitor

De FietsMonitor helpt om met data het fietsverkeer in beeld te brengen, knelpunten te signaleren en het effect van maatregelen te bepalen.
Fietsers in de stad wachtend bij een stoplicht.

Meer weten?

Sander is als verkeerskundige data-scientist de bedenker, ontwikkelaar en product owner van de FietsMonitor.

Sander Veenstraf.jpg
Sander Veenstra Project Engineer Urban Mobility