Inbedding van de LoopMonitor bij de gemeente Rotterdam

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1670886000000) }}

Rotterdam zet volop in op het aantrekkelijk maken van de stad voor de voetganger. Haar ambitie is omschreven in het Actieplan Rotterdam Loopt 2025. Het onderdeel Kennis en Onderzoek onderschrijft de noodzaak om de Rotterdamse voetganger beter te leren kennen. Hiervoor heeft begin 2021 Witteveen+Bos in samenwerking met de gemeente de eerste versie van de LoopMonitor ontwikkeld: een digitaal platform die de voetgangersintensiteit en belangrijk factoren die deze intensiteit bepalen in kaart brengt. Het winnen van een prijs op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk congres was het bewijs dat de LoopMonitor een belangrijke rol kan spelen om de voetganger in Nederland beter te leren kennen. Na het winnen van de CVS prijs datzelfde jaar, lag in 2022 de focus vooral op de inbedding en opschaling van de LoopMonitor binnen de organisatie van de gemeente.

Een nieuwe tool voor de voetganger

Verkeersmodellen worden vaak gebruikt binnen het mobiliteitsbeleid van een stad, provincie en gemeente. Vervoersmodaliteiten, zo als de auto, het OV en met toenemende mate de fietser, zijn manieren van vervoer waar data over wordt verzameld en waar veel inzicht van is. Lopen wordt in modellering vaak over het hoofd gezien. Hiervoor is de LoopMonitor ontwikkeld, maar het gebruiken en toepassing van deze nieuwe tool moet nog een plek krijgen.

Verdieping gebruikersbehoefte

fgelopen jaar heeft het team van Witteveen+Bos, onder leiding van Laurens Versluis samen met André de Wit van de gemeente Rotterdam, een workshop gegeven aan de diverse afdelingen van de gemeente. Deze workshop gaf een introductie van de LoopMonitor en verdieping in de informatie- en gebruikersbehoefte van de diverse stakeholders binnen de organisatie. De voetganger is een interessante modaliteit waarbij beleving en gedrag belangrijk zijn. Het doel van een verplaatsing te voet kan erg verschillen en vaak is een wandeling onderdeel van een reis van en naar andere vervoersmiddelen. Een duidelijke conclusie is dat kwantitatieve data en kwalitatieve indicatoren, waaronder belevingsonderzoeken, kunnen worden gecombineerd om zo de voetganger nog beter te begrijpen. Het team van Witteveen+Bos onderzoekt de kwalitatieve indicatoren van voetgangers en kijkt welke te kwantificeren zijn.

Telstrategie voor de opschaling van de LoopMonitor

De huidige LoopMonitor Rotterdam heeft het centrum gebied van de stad in kaart gebracht.  Voor toekomstige opschaling van de LoopMonitor voor de gehele gemeente zijn additionele tellingen nodig. Witteveen+Bos heeft in opdracht van de gemeente een strategie ontwikkeld waarbij voetgangers systematisch en efficiënt geteld kunnen worden. In de telstrategie is een manier beschreven waar en hoe de gemeente voetgangertellingen kan uitvoeren op een manier waarbij:

  1. De diversiteit van voetgangers wordt vertegenwoordigd.
  2. Een statistisch robuuste teldataset wordt gegenereerd.
  3. Telsystemen kostenefficiënt worden ingezet.

Meer weten?

BERW3 (1)f.jpg
Wim van den Berg Group leader sustainable mobility and spatial planning
<>