TerraPlus

TerraPlus helpt om de data uit bodemonderzoek inzichtelijk te maken. Deze webapplicatie is gemaakt door ingenieurs, ter ondersteuning van hun eigen werkprocessen, met gebruiksvriendelijkheid en snelheid in het achterhoofd.

Van de ingenieur voor de ingenieur

Bodemonderzoek is de basis voor elk civieltechnisch project en het is de belangrijkste informatiebron voor geotechnici. De webapplicatie TerraPlus maakt deze data inzichtelijk en helpt de gegevens te delen en te analyseren. De applicatie bevat al het openbaar beschikbare onderzoek, maar biedt ook de mogelijkheid om gegevens toe te voegen. TerraPlus is gemaakt door ingenieurs, ter ondersteuning van hun eigen werkprocessen. Altijd met gebruiksvriendelijkheid en snelheid in het achterhoofd.

kaartweergave met sonderingen op dijken weergegeven in de applicatie TerraPlus

Centrale database grondonderzoek

Normaal gesproken is bodemonderzoek niet altijd voor iedereen op een centrale locatie beschikbaar en verdwijnt het na ontvangst in projectmappen of zip-bestanden. TerraPlus inventariseert regelmatig de openbaar beschikbare informatie en biedt daarnaast een organisatie-specifieke omgeving. De gegevens worden op een intuïtieve manier gevisualiseerd. Dit stimuleert hergebruik van data en uniformiteit in rapportages.

Analysis TerraPlus.

Hoe werkt TerraPlus?

Centraal in de applicatie staat een overzichtskaart waarop alle meetpunten staan. Dit werkt snel met zoeken en sluit aan bij de normale werkwijze. Bij het openen van een onderzoek wordt de data uit de metingen getoond samen met de metadeta. Hierdoor zijn in één oogopslag de belangrijkste gegevens in te zien. Daarnaast wordt meteen de geschematiseerde laagopbouw weergegeven, hiervoor zijn meerdere classificatie-methodes beschikbaar die snel zijn te wisselen. De visualisatie is zo aan te passen dat deze direct in een rapport gebruikt kan worden.

TerraPlus bodemonderzoek analyse weergave grafisch.

De belangrijkste functionaliteit op een rij

- Onderzoek is inzichtelijk: dit bevordert het snel vinden van gegevens en het hergebruik er van.

- Individuele onderzoeken zijn eenvoudig en dynamisch plotten.

- De classificatie van de bodemopbouw kan volgens meerdere moderne methodes worden gemaakt. Hierbij kan je een minimale laagdikte instellen om kleine lagen te filteren.

- Er kan snel een geotechnisch lengteprofiel samengesteld worden van meerdere onderzoeken.

- Meerdere onderzoeken kunnen over elkaar worden gelegd om makkelijk en visueel vergelijkingen te maken.

- Samenwerken aan projecten, zelfs buiten de eigen organisatie.

Analyse en vergelijkingen bodemonderzoek TerraPlus.

Interesse in Terraplus?

Het team van TerraPlus geeft graag een vrijblijvende demonstratie van de webapplicatie. Neem hiervoor contact met ons op.

Waarom TerraPlus?

Alle data op één plek

Een centrale plek voor alle sonderingsdata inclusief dynamische visualisaties.

Eenvoudig dynamisch plotten

Sonderingen kan je eenvoudig plotten, vergelijken en met verschillende methodes analyseren.

Beter samenwerken

Werk samen op één platform, met diverse klanten en organisaties.

Meer weten?

Jochem Franken.jpg
Jochem Franken Project engineer
Friso Meijerf.png
Friso Meijer Project engineer