Een aanpassing aan een bestaande dijk heeft invloed op de woon- en leefomgeving. Aandacht voor de bewoners is dan van belang. Een eerlijke en begrijpelijke communicatie over de plannen en de consequenties van een aanpassing is essentieel, om misverstanden en weerstand te voorkomen. Deze virtual reality tool maakt maatregelen direct visueel en begrijpelijk, zowel voor de professional als de leek.

Inzicht voor alle stakeholders

Dijkbeheerders zijn meer dan ooit gedwongen om zich te verantwoorden. VR Dijken is ontworpen om omwonenden voor te lichten over aanpassingen van dijken. In de praktijk blijkt de tool ook van nut voor de stakeholders die bij dijkbeheer betrokken zijn, want dat is ook een groep mensen die niet per se deskundig is.

Uiteenlopende expertises leiden immers vaak tot miscommunicatie. Dat kan in een later stadium zorgen voor vertraging en daarmee leiden tot kostenstijging.

Een jongen heeft een VR-Bril op. Naast hem zie je een scherm waarop je ziet hoe hij boven de dijk vliegt.

Visualisatie van talloze varianten

Waar in traditionele situaties 1 of 2 ontwerpen worden gemaakt, zijn er met VR Dijken wel 10.000 varianten mogelijk. Dit met slechts één druk op de knop, dankzij slimme algoritmes. Daarbij worden ook de gevolgen voor de directe omgeving inzichtelijk. In een tijd waarin de dijkbeheerders te maken hebben met ‘joint fact finding’ waarbij ook leken mede-oordelen, kan deze tool lastige confrontaties voorkomen.  

Met VR Dijken ontstaat er een gelijk speelveld voor deskundigen, die bij wijze van spreken iedere dag een doorsnede van een dijk tekenen, en leken voor wie een aanpassingen aan een dijk een 'once-in-a-lifetime' ervaring is. Doordat binnen de tool onderscheid kan worden gemaakt tussen kennisniveaus, kan de informatie worden gedifferentieerd.

Een collage van 3 afbeeldingen: een screenshot van VR Dijken, een foto van een dijk en een foto van de virtual reality experience in het informatiecentrum Markermeerdijken.

Waarom VR Dijken?

Communicatie

De tool zorgt voor eerlijke en begrijpelijke communicatie over de plannen en de consequenties daarvan. Dit voorkomt misverstanden en weerstand.

Verschillende ontwerpen

Dankzij slimme algoritmes worden er gemakkelijk veel verschillende ontwerpen gemaakt.

Geschikt voor alle stakeholders

Alle maatregelen zijn direct visueel. Dat maakt het begrijpelijk, zowel voor de expert als de leek.

Meer weten?

Marinus is dijkenbouwer en gebruikt digitale innovaties om participatie voor omwonenden mogelijk te maken.

Marinus Aalberts _VR Dijkenf.jpg
Marinus Aalberts Head office Rotterdam