Bij de presentatie van plannen van wegen hebben toekomstige gebruikers en omwonenden moeite om in te schatten hoe de voorgestelde weg eruit zal zien. Dit kom door hun achterstand in specifieke kennis. Dankzij de VR Rijsimulator behoort dat tot het verleden.

Gebruiksvriendelijk en levensecht

De VR Rijsimulator is door Witteveen+Bos oorspronkelijk ontworpen voor ontwerpers van wegen, om het wegontwerp te valideren en verifiëren. Na doorontwikkeling van de tool bleek deze zo gebruiksvriendelijk en levensecht dat alle stakeholders er baat bij hebben. De VR Rijsimulator wordt inmiddels ook succesvol ingezet bij publieksvoorlichting.

Omwonenden van nieuw aan te leggen wegen moesten voorheen tekeningen ‘in het platte vlak’ lezen en interpreteren. Dankzij virtual reality kunnen zij nu de impact van een weg zelf ervaren. Inclusief de effecten van de omgeving, zoals gebouwen en groene elementen.In plaats van veel onbegrip en misverstanden, zijn vragen en opmerkingen relevanter. Dat scheelt per project veel tijd en daarmee ook geld.

Maatvast en gedetailleerd

De VR Rijsimulator levert een realistisch beeld, omdat alle elementen maatvast en zeer gedetailleerd zijn. Het verkeer, maar ook de effencten op de omgeving, worden heel realistisch en interactief weergegeven. De VR Rijsimulator kan daardoor bij alle stakeholders worden ingezet.

Een lachende man zit in de simulator.

Virtual Reality

Witteveen+Bos heeft veel kennis op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. We hebben geconstateerd dat het gebruik van virtual reality helpt om de kenniskloof tussen experts en leken te dichten. Ook in de fase waarin VR wordt ingezet voor ontwerpers om aanpassingen te testen en te valideren, krijgen opdrachtgevers en andere direct betrokkenen een realistischer beeld van de geplande situatie. Dat draagt bij aan een gefundeerde besluitvorming. Kijk hier voor meer virtual reality applicaties.

Een VR beeld van een weg met auto's.

Waarom de VR Rijsimulator?

Geschikt voor alle stakeholders

De tool is oorspronkelijk ontworpen voor ontwerpers van wegen, maar wordt inmiddels ook ingezet bij publieksvoorlichting. De tool is zeer gebruiksvriendelijk en levensecht, daardoor hebben alle stakeholders er baat bij.

Betere publiekscommunicatie

De tool maakt het makkelijker om de toekomstige situatie voor te stellen. Dit maakt het voor omwonenden gemakkelijker.

Tijd- en kostenbesparing

Stakeholders komen door de realistische en interactieve weergave met relevantere vragen en opmerkingen. Dat scheelt veel tijd en daarmee ook geld.

Meer weten?

Javier is actief in de ontwikkeling van real-time applicaties die worden gebruikt voor simulaties en digitale tweelingen.

Javier Martinez Avilaf.png
Javier Martínez Avila Product engineer